Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com
OZNAMY

EXPERIMENTY + POSTUPY

nájdete nás na  f acebooku

Čo je nové v experimentovaní ?

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke  "Mladý chemik"

Stránka je venovaná mojim mladým chemikom - žiakom piateho až deviateho ročníka základnej školy v Badíne, ktorí navštevujú chemické krúžky pod mojim vedením. Chcem sa podeliť o radosť z experimentovania, objavovania krásy chémie a nadšenia aj z jednoduchých pokusov. Väčšiu časť stránky tvoria fotografie z našich stretnutí, ktoré určite porozprávajú zainteresovanému veľa ;) Postupy k jednotlivým experimentom postupne publikujem v časopise Dnešná škola a na stránke ich nájdete ako odkazy. Ak by ste však potrebovali poznať podrobnosti k niektorému experimentu alebo mali akúkoľvek otázku, napíšte, rada odpoviem, pokiaľ mi to čas dovolí. ;) Až by som neodpovedala, napíšte znova prosím, maily sa niekedy zvyknú záhadne stratiť...

Ing. Lucia Dovalová

dovalova.lucka@gmail.com

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

Naše PODUJATIA, AKTIVITY, POZVÁNKY, INŠPIRÁCIE, ČLÁNKY, REPORTÁŽE ...
Vedecký brloh Košice

Festival vedy a techniky
krajské kolo

 
Výstava našej MODROTLAČE
v SliačiMODROTLAČ
počas
Eu.noci výskumníkov
v B.B
ystrici


V krajine remesiel

Vedecký brloh
MAGIO pláž Bratislava


Naša chémia aj bubliny na detskom biblickom tábore
Bublinovanie
pre OZ Bublina


Dielnička modrotlače pre EGT

Dielnička modrotlače pre deti zahraničných Slovákov


Festival študentského remesla Kežmarok 2019


 
Grant Nadácie SPP pre našu modrotlač 

Podpora z grantového systému AMAVET 2019 pre našu modrotlač

Bublinkovanie na Sliači


 
Reportáž o našej modrotlači
v TV Hronka 
Bubliny v Predajnej...
Hlavná cena v TUK pre Aničku s modrotlačou
Reportáž o našej modrotlači v relácii Regína RTVS


Dokrútka o našej modrotlači

Naša MODROTLAČ na rádiu LUMEN

Modrotlač - výstava na Vlkanovskej kraslici
Naša modrotlač v Piešťanoch
Pohľadnice z modrotlače pre Gregorka
Reportáž o našej modrotlači na RTVS

Science centrum Brno
Vianočná pošta


 
Naša modrotlač v Katolíckych novinách

Dielnička modrotlače pre našich štvrtákov

Dielnička modrotlače v Piešťanoch

Dielnička modrotlače
pre Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti


Večer
s modrotlačou


Festival vedy a techniky
celoslovenské kolo


Získanie značky EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
pre našu
MODROTLAČ


Farbené do modra
výstava vo Varšave, Poľsko


Európska noc výskumníkov
MODROTLAČ - umenie i chémia


Festival vedy a techniky
Amavet 2018
Krajské kolo

Vedecký brloh v Piešťanoch s našimi bublinkami

Bublinkovanie
v ZŠ s MŠ Priechod

Bublinkovanie
v ZŠ Sliač

O ESE 2018
v rádiu Regína
v relácii Halabala


MILSET Expo-Science Europe 2018
Cena za najlepší projekt odhlasovaný verejnosťou


MILSET Expo-Science Europe 2018

 Veselá chémia

Rozhovor o mydielkovaní u nás v škole
v rádiu Regína 
Bublinkové predstavenie na Ekonomickej fakulte UMB v BB
Reportáž o našej MODROTLAČI na rádiu REGÍNA


 
Šaty podľa chemického vzorca...

Workshop modrotlače
na Celoštátnom kole súťaže biológov Liečivé rastliny
Bublinkovanie v MŠ vo Zvolene

Naša MODROTLAČ na EduWorld

Malá škola modrotlače počas Dňa obce Hronsek
v našom podaní

Konferencia Učíme pre život 2018 v Poprade

    
Výstava Dotknuté svetlom
1.2. - 30.3.2018
Piešťany

Objavujeme čaro chémie
3. miesto v chemickej súťaži pre Nikolku Iliašovú a jej SLIZ

Naša
MODROTLAČ
v Dobrých novináchTextilná tvorba a naša modrotlač
Remeslo našich predkov


 Trénujeme bublinkové predstavenie 

VEDECKÝ BRLOH
ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANYinteraktívna výstava kaleidoskopov, ktorej súčasťou je i náš polarizačný kalediskop

Vianočná pohľadnica
z našej modrotlače


Festival vedy a techniky AMAVET
celoslovenské kolo

Festival vedy a techniky AMAVET
krajské kolo


Európska noc výskumníkov 2017
B. Bystrica

Mega bubliny s nami pri mori
Vedecký tábor
Oravské Veselé

VEDECKÝ VEĽTRH 2017 Bratislava
Modré dedičstvo

Výstava fotografií kvapiek vody

Ako sme fotografovali kvapky vody
Bublinky na EF UMB deťom
Bublinkovanie v MŠ Dráčik v B. Bystrici
Cena pre Kremík v medzinárodnej výtvarnej súťaži
Návšteva škôlkárov...

Lesná pohľadnica z ručného papiera, dubienkového atramentu a modrotlače
Farebné kryštaliky na hodine chémie
Kaleidoskop

Modrotlač


 
Výstava fotografií Tajomstvo kvapky vody

EKOkodex Zelenej školy na našom ručnon papieri a písaný s našim dubienkovým atramentom

Vedecký brloh a výstava v Košiciach

Výstava šperkov z ručne robeného papiera


Talent, umenie, kumšt

Najkrajšia umelecká fotografia v Galérii talentov - Tanec kvapiek

  

Kryštalizácie aj v BIO

Pripravujeme bublinkovú show

Článok v časopise QUARK

 

 

Šperky z ručne robeného prírodného a recyklovaného papiera

Objavujeme čaro chémie

5. celoslovenská konferencia ZUCH

Kúzelný fyzika u nás v škole

FVAT 2016 - celoštátne kolo a Cena dekana Prír. fakulty UK

Európska noc výskumníkov a náš vedecký stánok

Výstava Dotknuté svetlom v Bratislave

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame


Kryštálikové bufky

Veda pod mikroskopom - 1. miesto pre Viku

FVAT - postup do finále

Školská noc výskumníkov

    

 

     
STARŠIE podujatia, aktivity, články ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máš otázku? Napíš...až neodpíšem, píš znova. Niekedy toho má človek veľa, mail prečíta a odloží na neskôr a v prúde povinností zabudne...takže píš, píš, píš ... :)

Váš odkaz pre nás

Neboli nájdené žiadne príspevky.