Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com
nájdete nás na  f acebooku

    

    

    

Čo je nové v experimentovaní ?

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

  • pH vody

    

  • pH látok v domácnosti

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke  "Mladý chemik"

Stránka vznikla ako portfólio aktivít z môjho chemického krúžku Kremík. Veľkú časť stránky tvoria fotografie zo stretnutí detí, navštevujúcich náš chemický krúžok Kremík, ktoré určite porozprávajú zainteresovanému veľa ;) - radosť z experimentovania, objavovania krásy chémie a nadšenia aj z jednoduchých pokusov. Postupne dopĺňam postupy k experimentom a výučbový materiál a učebné pomôcky pre chémiu na základnej škole. Súčasťou webu sa stalo i množstvo videoexperimentov, ktoré nájdete pri jednotlivých témach alebo na youtube Kremík - mlady chemik. Tiež tu mám zaznamenaných množstvo projektov, ktorým sa priebežne venujeme a k mnohým sa naustále vraciame. 

Ing. Lucia Dovalová

dovalova.lucka@gmail.com

 

OSPRAVEDLŇUJEM SA ZA NIEKTORÉ DEFORMOVANÉ A POOTÁČANÉ FOTOGRAFIE NA TEJTO STRÁNKE, KTORÉ JE SPÔSOBENÉ POSKYTOVATEĽOM WEBOVÉHO PRIESTORU...

Naše PODUJATIA, AKTIVITY, POZVÁNKY, INŠPIRÁCIE, ČLÁNKY, REPORTÁŽE ...
Bublinkovanie

Elixír do škol
online stretnutie

Elixír do škol
- záznam z online stretnutia


Olympiáda mladých vedcov IJSO 2022
Jakub Janata - 11. miesto


WikiEdu
- školská wiki encyklopédia v kategórii vyučovacie predmety, chémia.

Science on Stage 2022 Praha

Grant Nadácie ZSE UČÍME SA SPOLU ONLINE 2021/2022

Science on Stage,
medzinárodný festival


Nová prírodovedná učebňa pre ZŠ Badín

Hravá chémia - Polarizačný kaleidoskop

  
Webinár o vede a umení, o chémii a výtvarnej - AMAVET

Science on Stage celonárodné kolo


 
Módna prehliadka našej modrotlače


 
Vzorujeme našu modrotlač

 
Modrotlač pre ERASMUS+ stretnutie
v ZŠ Badín
 
Videodokrútka o našej chémii pre ZSEPríprava novej modrotlačovej kolekcie


 
Naša modrotlač v Dudinciach

  

 
Príspevok do webinára - živé dedičstvo a vzdelávanie - Modrotlač 
STRÁŽNICE
modrotlačová dielňa 
Megabublinkovanie
CZ ECAV Háj

Megabublinkovanie
detský tábor OZ Bzučo


Dielnička modrotlače pre 4.B

 
Dielnička modrotlače pre 1SG
 
Dielnička modrotlače pre 4.A


 
Modulárna 3-in-1 3D tlačiareň - MODROTLAČ

 
Od kresby ku grafike - MODROTLAČ
 
 
 
Formy vysústružené modulárnym strojom - MODROTLAČ

 
Podpora z grantového programu Energia pre vzdelanie 2021
pre projekt MODROTLAČ - tajomstvo našich predkov v našej súčasnosti


   

16. Projektwettbewerb 2020/2021,
Projekt Zubereitung von Pigmenten und Farbsstoffmischungen in unserem Labor und Arbeit mit ihnen. Rückkehr zum traditionellen Färbeverfahren und Dekoration von Textilien (Blaudruck)


Grant Nadácie ZSE pre chemický krúžok Kremík,
projekt CHEMICKÝ EXPERIMENT NAŽIVO I V OBRAZE
v programe Výnimočné školy 
Grant Nadácie ORANGE pre chemický krúžok Kremík,
projekt CHEMICKÝ EXPERIMENT NAŽIVO I V OBRAZE 
v programe E-školy pre budúcnosť 
Vianočná pošta

Farebené do modra

Chemická olympiáda - okresné kolo

ŠPECI UČIVO

experimetny a komplexné úlohy z chémie na doma

materiál pripravený aj vďaka grantovému systému AMAVET

Naše materiály z chémie
riadne schválené ŠPU
na

www.ucimenadialku.sk


 
Naše materiály
z chémie na stránke
www.zavretaskola.sk


Naše materiály
z chémie na
www.vynimocneskoly.sk


Talent, umenie, kumšt a naša modrotlač

Talent, umenie, kumšt a naše kryštáliky

Modrotlačový darček
pre hosťa


 
Chemická olympiáda - okresné kolo

  
Chemická olympiáda
Krajské kolo


  
Členstvo v
ALUMNI klube
ceny
Dionýza Ilkoviča


Podpora z grantového systému AMAVET 2020 pre náš chemický krúžok

Dotácia Ministerstva kultúry SR pre projekt MODROTLAČ

Dielnička modrotlače
tRadovanie
Tanečný dom Dragúni
Bratislava

 
Opäť malá finančná pomoc od nás pre Gregorka
Chemická šou počas karnevalu


Výstava a vernisáž MODROTLAČE


Dielnička modrotlače ERASMUS
Ev. gymnázium
B. Bystrica


Dielnička modrotlače
pre ZŠ M. Hamuljaka
Oravská Jasenica
Rozprúďme regióny Elektrárňa Piešťany

Modrotlač
SOŠ chemická
Vlčie HrdloFVAT
celoštátne kolo 
Konferencia
Vedecká hračka
Dielnička modrotlače
pre Gymnázium
I. Kraska, R. SobotaGrant Nadácie ZSE pre chemický krúžok Kremík,
projekt Kryštalizácie, polarizácie a polarizačný kaleidoskop


Dielnička modrotlače pre SSOŠ KežmarokFestival vedy a techniky
krajské kolo


  

 
Vedecký brloh Košice


 
Výstava našej MODROTLAČE
v Sliači
MODROTLAČ
počas
Eu.noci výskumníkov
v B.BystriciV krajine remesiel


Vedecký brloh
MAGIO pláž Bratislava


Naša chémia aj bubliny na detskom biblickom tábore
Bublinovanie
pre OZ Bublina


Dielnička modrotlače pre EGT


Dielnička modrotlače pre deti zahraničných SlovákovFestival študentského remesla Kežmarok 2019 
Grant Nadácie SPP pre chemický krúžok Kremík, projekt Modrotlač 

Podpora z grantového systému AMAVET 2019 pre našu modrotlač

Bublinkovanie na Sliači


 
Reportáž o našej modrotlači
v TV Hronka 
Bubliny v Predajnej...
Hlavná cena v TUK pre Aničku s modrotlačou
Reportáž o našej modrotlači v relácii Regína RTVS


Dokrútka o našej modrotlači

Naša MODROTLAČ na rádiu LUMEN

Modrotlač - výstava na Vlkanovskej kraslici
Naša modrotlač v Piešťanoch
Pohľadnice z modrotlače pre Gregorka
Reportáž o našej modrotlači na RTVS

Science centrum Brno
Vianočná pošta


 
Naša modrotlač v Katolíckych novinách

Dielnička modrotlače pre našich štvrtákov

Dielnička modrotlače v Piešťanoch

Dielnička modrotlače
pre Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti


Večer
s modrotlačou

Festival vedy a techniky
celoslovenské kolo


Získanie značky EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
pre našu
MODROTLAČ


Farbené do modra
výstava vo Varšave, Poľsko


Európska noc výskumníkov
MODROTLAČ - umenie i chémia


Festival vedy a techniky
Amavet 2018
Krajské kolo

Vedecký brloh v Piešťanoch s našimi bublinkami

Bublinkovanie
v ZŠ s MŠ Priechod

Bublinkovanie
v ZŠ Sliač

O ESE 2018
v rádiu Regína
v relácii Halabala


MILSET Expo-Science Europe 2018
Cena za najlepší projekt odhlasovaný verejnosťou


MILSET Expo-Science Europe 2018

 Veselá chémia

Rozhovor o mydielkovaní u nás v škole
v rádiu Regína


 
Bublinkové predstavenie na Ekonomickej fakulte UMB v BB
Reportáž o našej MODROTLAČI na rádiu REGÍNA


 
Šaty podľa chemického vzorca...

Workshop modrotlače
na Celoštátnom kole súťaže biológov Liečivé rastliny
Bublinkovanie v MŠ vo Zvolene

Naša MODROTLAČ na EduWorld

Malá škola modrotlače počas Dňa obce Hronsek
v našom podaní

Konferencia Učíme pre život 2018 v Poprade

  
    
Výstava Dotknuté svetlom
1.2. - 30.3.2018
Piešťany

Objavujeme čaro chémie
3. miesto v chemickej súťaži pre Nikolku Iliašovú a jej SLIZ

Naša
MODROTLAČ
v Dobrých novináchTextilná tvorba a naša modrotlač
Remeslo našich predkov


 Trénujeme bublinkové predstavenie 

VEDECKÝ BRLOH
ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANYinteraktívna výstava kaleidoskopov, ktorej súčasťou je i náš polarizačný kalediskop

Vianočná pohľadnica
z našej modrotlače


Festival vedy a techniky AMAVET
celoslovenské kolo

Festival vedy a techniky AMAVET
krajské kolo


Európska noc výskumníkov 2017
B. Bystrica

Mega bubliny s nami pri mori
Vedecký tábor
Oravské Veselé

VEDECKÝ VEĽTRH 2017 Bratislava
Modré dedičstvo

Výstava fotografií kvapiek vody

Ako sme fotografovali kvapky vody
Bublinky na EF UMB deťom
Bublinkovanie v MŠ Dráčik v B. Bystrici
Cena pre Kremík v medzinárodnej výtvarnej súťaži
Návšteva škôlkárov...

Lesná pohľadnica z ručného papiera, dubienkového atramentu a modrotlače
Farebné kryštaliky na hodine chémie
Kaleidoskop

Modrotlač


 
Výstava fotografií Tajomstvo kvapky vody

EKOkodex Zelenej školy na našom ručnon papieri a písaný s našim dubienkovým atramentom

Vedecký brloh a výstava v Košiciach

Výstava šperkov z ručne robeného papiera


Talent, umenie, kumšt

Najkrajšia umelecká fotografia v Galérii talentov - Tanec kvapiek

  

Kryštalizácie aj v BIO

Pripravujeme bublinkovú show

Článok v časopise QUARK

 

 

Šperky z ručne robeného prírodného a recyklovaného papiera

Objavujeme čaro chémie

5. celoslovenská konferencia ZUCH

Kúzelný fyzika u nás v škole

FVAT 2016 - celoštátne kolo a Cena dekana Prír. fakulty UK

Európska noc výskumníkov a náš vedecký stánok

Výstava Dotknuté svetlom v Bratislave

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame


Kryštálikové bufky

Veda pod mikroskopom - 1. miesto pre Viku

FVAT - postup do finále

Školská noc výskumníkov

    

 

     
STARŠIE podujatia, aktivity, články ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemický experiment naživo i v obraze