Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

OZNAMY

EXPERIMENTY + POSTUPY

nájdete nás na  f acebooku

Čo je nové v experimentovaní ?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke  "Mladý chemik"

Stránka je venovaná mojim mladým chemikom - žiakom piateho až deviateho ročníka základnej školy v Badíne, ktorí navštevujú chemické krúžky pod mojim vedením. Chcem sa podeliť o radosť z experimentovania, objavovania krásy chémie a nadšenia aj z jednoduchých pokusov. Väčšiu časť stránky tvoria fotografie z našich stretnutí, ktoré určite porozprávajú zainteresovanému veľa ;) Postupy k jednotlivým experimentom postupne publikujem v časopise Dnešná škola a na stránke ich nájdete ako odkazy. Ak by ste však potrebovali poznať podrobnosti k niektorému experimentu alebo mali akúkoľvek otázku, napíšte, rada odpoviem, pokiaľ mi to čas dovolí. ;) Až by som neodpovedala, napíšte znova prosím, maily sa niekedy zvyknú záhadne stratiť...

Ing. Lucia Dovalová

dovalova.lucka@gmail.com

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

Naše PODUJATIA, AKTIVITY, POZVÁNKY, INŠPIRÁCIE, ČLÁNKY, REPORTÁŽE ...
Dielnička modrotlače pre EGT
  Bublinkovanie na Sliači


 
Festival študentského remesla Kežmarok 2019
Reportáž o našej modrotlači
v TV Hronka 
Bubliny v Predajnej...
Hlavná cena v TUK pre Aničku s modrotlačou
Reportáž o našej modrotlači v relácii Regína RTVS


Dokrútka o našej modrotlači

Naša MODROTLAČ na rádiu LUMEN

Modrotlač - výstava na Vlkanovskej kraslici
Naša modrotlač v Piešťanoch
Pohľadnice z modrotlače pre Gregorka
Reportáž o našej modrotlači na RTVS

Science centrum Brno
Vianočná pošta


 
Naša modrotlač v Katolíckych novinách

Dielnička modrotlače pre našich štvrtákov

Dielnička modrotlače v Piešťanoch

Dielnička modrotlače
pre Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti


Večer
s modrotlačou


Festival vedy a techniky
celoslovenské kolo


Získanie značky EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
pre našu
MODROTLAČ


Farbené do modra
výstava vo Varšave, Poľsko


Európska noc výskumníkov
MODROTLAČ - umenie i chémia


Festival vedy a techniky
Amavet 2018
Krajské kolo

Vedecký brloh v Piešťanoch s našimi bublinkami

Bublinkovanie
v ZŠ s MŠ Priechod

Bublinkovanie
v ZŠ Sliač

O ESE 2018
v rádiu Regína
v relácii Halabala


MILSET Expo-Science Europe 2018
Cena za najlepší projekt odhlasovaný verejnosťou


MILSET Expo-Science Europe 2018

 Veselá chémia

Rozhovor o mydielkovaní u nás v škole
v rádiu Regína 
Bublinkové predstavenie na Ekonomickej fakulte UMB v BB
Reportáž o našej MODROTLAČI na rádiu REGÍNA


 
Šaty podľa chemického vzorca...

Workshop modrotlače
na Celoštátnom kole súťaže biológov Liečivé rastliny
Bublinkovanie v MŠ vo Zvolene

Naša MODROTLAČ na EduWorld

Malá škola modrotlače počas Dňa obce Hronsek
v našom podaní

Konferencia Učíme pre život 2018 v Poprade

    
Výstava Dotknuté svetlom
1.2. - 30.3.2018
Piešťany

Objavujeme čaro chémie
3. miesto v chemickej súťaži pre Nikolku Iliašovú a jej SLIZ

Naša
MODROTLAČ
v Dobrých novináchTextilná tvorba a naša modrotlač
Remeslo našich predkov


 Trénujeme bublinkové predstavenie 

VEDECKÝ BRLOH
ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANYinteraktívna výstava kaleidoskopov, ktorej súčasťou je i náš polarizačný kalediskop

Vianočná pohľadnica
z našej modrotlače


Festival vedy a techniky AMAVET
celoslovenské kolo

Festival vedy a techniky AMAVET
krajské kolo


Európska noc výskumníkov 2017
B. Bystrica

Mega bubliny s nami pri mori
Vedecký tábor
Oravské Veselé

VEDECKÝ VEĽTRH 2017 Bratislava
Modré dedičstvo

Výstava fotografií kvapiek vody

Ako sme fotografovali kvapky vody
Bublinky na EF UMB deťom
Bublinkovanie v MŠ Dráčik v B. Bystrici
Cena pre Kremík v medzinárodnej výtvarnej súťaži
Návšteva škôlkárov...

Lesná pohľadnica z ručného papiera, dubienkového atramentu a modrotlače
Farebné kryštaliky na hodine chémie
Kaleidoskop

Modrotlač


 
Výstava fotografií Tajomstvo kvapky vody

EKOkodex Zelenej školy na našom ručnon papieri a písaný s našim dubienkovým atramentom

Vedecký brloh a výstava v Košiciach

Výstava šperkov z ručne robeného papiera


Talent, umenie, kumšt

Najkrajšia umelecká fotografia v Galérii talentov - Tanec kvapiek

  

Kryštalizácie aj v BIO

Pripravujeme bublinkovú show

Článok v časopise QUARK

 

 

Šperky z ručne robeného prírodného a recyklovaného papiera

Objavujeme čaro chémie

5. celoslovenská konferencia ZUCH

Kúzelný fyzika u nás v škole

FVAT 2016 - celoštátne kolo a Cena dekana Prír. fakulty UK

Európska noc výskumníkov a náš vedecký stánok

Výstava Dotknuté svetlom v Bratislave

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame


Kryštálikové bufky

Veda pod mikroskopom - 1. miesto pre Viku

FVAT - postup do finále

Školská noc výskumníkov

    

 

     
STARŠIE podujatia, aktivity, články ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máš otázku? Napíš...až neodpíšem, píš znova. Niekedy toho má človek veľa, mail prečíta a odloží na neskôr a v prúde povinností zabudne...takže píš, píš, píš ... :)

Váš odkaz pre nás

Neboli nájdené žiadne príspevky.