Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
SPECI UČIVO

UČIVO

EXPERIMENTY + POSTUPY

nájdete nás na  f acebooku

 

Čo je nové v experimentovaní ?

     

     

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke  "Mladý chemik"

Stránka je venovaná mojim mladým chemikom - žiakom základnej školy v Badíne, ktorí navštevujú chemické krúžky pod mojim vedením. Chcem sa podeliť o radosť z experimentovania, objavovania krásy chémie a nadšenia aj z jednoduchých pokusov. Väčšiu časť stránky tvoria fotografie z našich stretnutí, ktoré určite porozprávajú zainteresovanému veľa ;) Postupy k niektorým experimentom som publikovala v časopise Dnešná škola a na stránke ich nájdete ako odkazy. Ak by ste však potrebovali poznať podrobnosti k niektorému experimentu alebo mali akúkoľvek otázku, napíšte, rada odpoviem, pokiaľ mi to čas dovolí. ;) Až by som neodpovedala, napíšte znova prosím, maily sa niekedy zvyknú záhadne stratiť...

Ing. Lucia Dovalová

dovalova.lucka@gmail.com

ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín

OSPRAVEDLŇUJEM SA ZA NIEKTORÉ DEFORMOVANÉ A POOTÁČANÉ FOTOGRAFIE NA TEJTO STRÁNKE, KTORÉ JE SPÔSOBENÉ POSKYTOVATEĽOM WEBOVÉHO PRIESTORU...

Naše PODUJATIA, AKTIVITY, POZVÁNKY, INŠPIRÁCIE, ČLÁNKY, REPORTÁŽE ...
Hravá chémia - Polarizačný kaleidoskop    
Príprava novej modrotlačovej kolekcie


 
Naša modrotlač v Dudinciach

 
Príspevok do webinára - živé dedičstvo a vzdelávanie - Modrotlač

 
STRÁŽNICE
modrotlačová dielňa 
Megabublinkovanie
CZ ECAV Háj

Megabublinkovanie
detský tábor OZ Bzučo


Dielnička modrotlače pre 4.B

 
Dielnička modrotlače pre 1SG
 
Dielnička modrotlače pre 4.A


 
Modulárna 3-in-1 3D tlačiareň - MODROTLAČ

 
Od kresby ku grafike - MODROTLAČ
 
 
 
Formy vysústružené modulárnym strojom - MODROTLAČ

 
Podpora z grantového programu Energia pre vzdelanie 2021
pre projekt MODROTLAČ - tajomstvo našich predkov v našej súčasnosti


   

16. Projektwettbewerb 2020/2021,
Projekt Zubereitung von Pigmenten und Farbsstoffmischungen in unserem Labor und Arbeit mit ihnen. Rückkehr zum traditionellen Färbeverfahren und Dekoration von Textilien (Blaudruck)


Grant Nadácie ZSE pre chemický krúžok Kremík,
projekt CHEMICKÝ EXPERIMENT NAŽIVO I V OBRAZE
v programe Výnimočné školy 
Grant Nadácie ORANGE pre chemický krúžok Kremík,
projekt CHEMICKÝ EXPERIMENT NAŽIVO I V OBRAZE 
v programe E-školy pre budúcnosť 
Vianočná pošta

Farebené do modra

Chemická olympiáda - okresné kolo
     

Príprava na chemickú olympiádu - PONDELOK od 12:20
9. ročník (v prípade záujmu aj 8. ročník)


Začiatok "krúžkovania" bude včas oznámený...


Krúžok Kremík v ZŠ Badín 
bude prebiehať v jednom termíne
UTOROK od 13:30

max. počet žiakov je 12.
Zameranie krúžku bude tento šk. rok výtvarno-chemické,
prosím aj podľa toho sa rozhodujte.
...príprava pigmentov a práca s nimi, fotografické metódy, maľba chemickým procesmi + procesuálne umenie, modrotlač a iné...


 
     

ŠPECI UČIVO

experimetny a komplexné úlohy z chémie na doma

materiál pripravený aj vďaka grantovému systému AMAVET

Naše materiály z chémie
riadne schválené ŠPU
na

www.ucimenadialku.sk

  
Naše materiály
z chémie na stránke
www.zavretaskola.sk


Naše materiály
z chémie na
www.vynimocneskoly.sk


Talent, umenie, kumšt a naša modrotlač

Talent, umenie, kumšt a naše kryštáliky

Modrotlačový darček
pre hosťa


 
Chemická olympiáda - okresné kolo

  
Chemická olympiáda
Krajské kolo


  
Členstvo v
ALUMNI klube
ceny
Dionýza Ilkoviča


Podpora z grantového systému AMAVET 2020 pre náš chemický krúžok

Dotácia Ministerstva kultúry SR pre projekt MODROTLAČ

Dielnička modrotlače
tRadovanie
Tanečný dom Dragúni
Bratislava

 
Opäť malá finančná pomoc od nás pre Gregorka
Chemická šou počas karnevalu


Výstava a vernisáž MODROTLAČE


Dielnička modrotlače ERASMUS
Ev. gymnázium
B. Bystrica


Dielnička modrotlače
pre ZŠ M. Hamuljaka
Oravská Jasenica
Rozprúďme regióny Elektrárňa Piešťany

Modrotlač
SOŠ chemická
Vlčie HrdloFVAT
celoštátne kolo 
Konferencia
Vedecká hračka
Dielnička modrotlače
pre Gymnázium
I. Kraska, R. SobotaGrant Nadácie ZSE pre chemický krúžok Kremík,
projekt Kryštalizácie, polarizácie a polarizačný kaleidoskop


Dielnička modrotlače pre SSOŠ KežmarokFestival vedy a techniky
krajské kolo


  

 
Vedecký brloh Košice


 
Výstava našej MODROTLAČE
v Sliači
MODROTLAČ
počas
Eu.noci výskumníkov
v B.BystriciV krajine remesiel


Vedecký brloh
MAGIO pláž Bratislava


Naša chémia aj bubliny na detskom biblickom tábore
Bublinovanie
pre OZ Bublina


Dielnička modrotlače pre EGT


Dielnička modrotlače pre deti zahraničných SlovákovFestival študentského remesla Kežmarok 2019 
Grant Nadácie SPP pre chemický krúžok Kremík, projekt Modrotlač 

Podpora z grantového systému AMAVET 2019 pre našu modrotlač

Bublinkovanie na Sliači


 
Reportáž o našej modrotlači
v TV Hronka 
Bubliny v Predajnej...
Hlavná cena v TUK pre Aničku s modrotlačou
Reportáž o našej modrotlači v relácii Regína RTVS


Dokrútka o našej modrotlači

Naša MODROTLAČ na rádiu LUMEN

Modrotlač - výstava na Vlkanovskej kraslici
Naša modrotlač v Piešťanoch
Pohľadnice z modrotlače pre Gregorka
Reportáž o našej modrotlači na RTVS

Science centrum Brno
Vianočná pošta


 
Naša modrotlač v Katolíckych novinách

Dielnička modrotlače pre našich štvrtákov

Dielnička modrotlače v Piešťanoch

Dielnička modrotlače
pre Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti


Večer
s modrotlačou

Festival vedy a techniky
celoslovenské kolo


Získanie značky EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
pre našu
MODROTLAČ


Farbené do modra
výstava vo Varšave, Poľsko


Európska noc výskumníkov
MODROTLAČ - umenie i chémia


Festival vedy a techniky
Amavet 2018
Krajské kolo

Vedecký brloh v Piešťanoch s našimi bublinkami

Bublinkovanie
v ZŠ s MŠ Priechod

Bublinkovanie
v ZŠ Sliač

O ESE 2018
v rádiu Regína
v relácii Halabala


MILSET Expo-Science Europe 2018
Cena za najlepší projekt odhlasovaný verejnosťou


MILSET Expo-Science Europe 2018

 Veselá chémia

Rozhovor o mydielkovaní u nás v škole
v rádiu Regína


 
Bublinkové predstavenie na Ekonomickej fakulte UMB v BB
Reportáž o našej MODROTLAČI na rádiu REGÍNA


 
Šaty podľa chemického vzorca...

Workshop modrotlače
na Celoštátnom kole súťaže biológov Liečivé rastliny
Bublinkovanie v MŠ vo Zvolene

Naša MODROTLAČ na EduWorld

Malá škola modrotlače počas Dňa obce Hronsek
v našom podaní

Konferencia Učíme pre život 2018 v Poprade

  
    
Výstava Dotknuté svetlom
1.2. - 30.3.2018
Piešťany

Objavujeme čaro chémie
3. miesto v chemickej súťaži pre Nikolku Iliašovú a jej SLIZ

Naša
MODROTLAČ
v Dobrých novináchTextilná tvorba a naša modrotlač
Remeslo našich predkov


 Trénujeme bublinkové predstavenie 

VEDECKÝ BRLOH
ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANYinteraktívna výstava kaleidoskopov, ktorej súčasťou je i náš polarizačný kalediskop

Vianočná pohľadnica
z našej modrotlače


Festival vedy a techniky AMAVET
celoslovenské kolo

Festival vedy a techniky AMAVET
krajské kolo


Európska noc výskumníkov 2017
B. Bystrica

Mega bubliny s nami pri mori
Vedecký tábor
Oravské Veselé

VEDECKÝ VEĽTRH 2017 Bratislava
Modré dedičstvo

Výstava fotografií kvapiek vody

Ako sme fotografovali kvapky vody
Bublinky na EF UMB deťom
Bublinkovanie v MŠ Dráčik v B. Bystrici
Cena pre Kremík v medzinárodnej výtvarnej súťaži
Návšteva škôlkárov...

Lesná pohľadnica z ručného papiera, dubienkového atramentu a modrotlače
Farebné kryštaliky na hodine chémie
Kaleidoskop

Modrotlač


 
Výstava fotografií Tajomstvo kvapky vody

EKOkodex Zelenej školy na našom ručnon papieri a písaný s našim dubienkovým atramentom

Vedecký brloh a výstava v Košiciach

Výstava šperkov z ručne robeného papiera


Talent, umenie, kumšt

Najkrajšia umelecká fotografia v Galérii talentov - Tanec kvapiek

  

Kryštalizácie aj v BIO

Pripravujeme bublinkovú show

Článok v časopise QUARK

 

 

Šperky z ručne robeného prírodného a recyklovaného papiera

Objavujeme čaro chémie

5. celoslovenská konferencia ZUCH

Kúzelný fyzika u nás v škole

FVAT 2016 - celoštátne kolo a Cena dekana Prír. fakulty UK

Európska noc výskumníkov a náš vedecký stánok

Výstava Dotknuté svetlom v Bratislave

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame


Kryštálikové bufky

Veda pod mikroskopom - 1. miesto pre Viku

FVAT - postup do finále

Školská noc výskumníkov

    

 

     
STARŠIE podujatia, aktivity, články ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemický experiment naživo i v obraze