Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Zelená laboratórna lucerna

Pokusy s plameňom sú veľmi obľúbené, aj keď zväčša nebezpečné. A tak to je aj s experimentom nazvaným zelená lucerna. 
Chemickou rekaciou v banke vzniká vodík a ten s kyslíkom tvorí výbušnú zmes. Keďže sa v roztoku nachádzajú aj katióny medi, tá plameň sfarbuje do zelena.