Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

čistenie alebo Úprava vody 

22. marca si pripomíname deň vody (u nás v škole tentokrát 25.3.). Voda, ktorú pijeme, musí byť hygienicky nezávadná, čistá, jednoducho pitná. Teda pred tým, ako sa dostane do našich pohárov, musí prejsť špeciálnou úpravou - filtráciou, čírením, usadzovaním, dezinfekciou...My sme sa pokúsili tento systém úpravy vody simulovať a ukázať mladším žiakom, ako to funguje. Vodu mútnu, znečistenú rastlinkami a zeminou, sme vďaka našej čističke v štyroch etapách dokázali vyčistiť na vodu číru, na pohľad priezračnú, v ktorej mohli plávať rybky.

Počas šiestich vyučovacích hodín venovaných vode v rôznej podobe (Život vo vode, Ako voda chutí, Čistá voda) sa u nás prestriedalo okolo 120 žiakov. 
Každý z nich dostal za to, že pozorne sledoval a vedel odpovedať na kontrolné otázky, malý darček - oceán vo fľaštičke (emulzia - voda a olej), ktorý bude pripomínať, aká dôležitá, krásna i vzácna je voda pre nás i všetko živé na zemi.
 
 Stanoviská:
  • Život vo vode - pozorovanie vody pod mikroskopom - BIO
  • Ako chutí voda - ochutnávka rôznych druhov vôd, senzorické vastnoti vody
  • Čistá voda - CHE