Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dielnička modrotlače na festivale tRadovanie

Industriálne priestory Design Factory v Bratislave ponúkli skvelé miesto pre rodinný zimný festival zážitkových tanečných, hudobných a tvorivých dielní s majstrami svojho remesla - tRadovanie (FB), ktorý zorganizoval Tanečný dom Dragúni (FB).

Naša modrotlač sa stala tiež súčasťou tohto festivalu ako jedna zo štyroch predvádzaných remesiel (drotárstvo, hrnčiarstvo, plstenie). Pre účastníkov sme si pripravili ukážky technologického procesu potláčania a farbenia látky, menšiu výstavu našich modrotlačových dielok a dielničku výroby vlastnej malej modrotlače v podobe plátenka zarámovaného v drevenom srdiečku.

V našej dielničke to vyzeralo chvíľkami ako v úli. Na modrotlač sa prišlo pozrieť množstvo ľudí a viac ako stovka z nich si modrotlač aj vlastnoručne vyskúšala. Karolínka, Klárika, Dadka, Anička, Vaneska a Kristínka mali po celý čas (od desiatej do štvrtej) plné ruky práce - vzorovali, farbili, vysvetľovali, odpovedali na zvedavé otázky, žehlili i lepili... aby každý mohol odísť od nás so zážitkom z vyskúšania si skutočnej modrotlače a novými informáciami o modrotlači, ktorá je kultúrnym dedičstvom aj nášho národa.

Za pozvanie na tento festival ďakujeme pani Barbore Morongovej, riaditeľke odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Ministerstva kultúry SR.