Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Modro-cyklámenová banka

Glukóza, alkalické prostredie a správny indikátor, teda vlastne my sme pokus vylepšili (trošku nechtiac) a použili dva indikátory. Roztok je najskôr cyklámenový, po pridaní druhého indikátora zmodrie a po chvíli sa modrá farba úplne stratí. Ale len kým nepretrepeme banku, čo spôsobí, že roztok v nej opäť zmodrie. A takto sa môžeme zabávať a meniť farby ako kúzelníci hodnú chvíľku, kým glukóza nezreaguje.
Druhá alternatíva tohoto farebného experimentu tkvie v použití ďalšieho indikátora, vďaka ktorému rovnaký roztok glukózy a hydroxidu prechádza troma farebnými zmenami - chemický chameleón.

  

 

...

Modro-cyklámenová banka

Záznamy: 1 - 3 zo 11
1 | 2 | 3 | 4 >>