Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

zsbadin@zsbadin.edu.sk

dovalova.lucka@gmail.com

Modro-cyklámenová banka

Glukóza, alkalické prostredie a správny indikátor, teda vlastne my sme pokus vylepšili (trošku nechtiac) a použili dva indikátory. Roztok je najskôr cyklámenový, po pridaní druhého indikátora zmodrie a po chvíli sa modrá farba úplne stratí. Ale len kým nepretrepeme banku, čo spôsobí, že roztok v nej opäť zmodrie. A takto sa môžeme zabávať a meniť farby ako kúzelníci hodnú chvíľku, kým glukóza nezreaguje.

...

Modro-cyklámenová banka

Záznamy: 1 - 3 zo 11
1 | 2 | 3 | 4 >>