Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

zsbadin@zsbadin.edu.sk

dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Modely atómov

Je zaujímavé vytvoriť si vlastný, hoci len zjednodušený model atómu takmer ktoréhokoľvek prvku - radšej tie jednoduchšie pre začiatok ;) Z čoho sa vlastne ten atóm skladá? V jadre sú neutróny a protóny, v obale elektróny na elektrónových vrstvách. Už len ten správny počet "guličiek" a je to ...

Modely atómov

Záznamy: 1 - 14 zo 14