Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

OBJAVUJEME ČARO CHÉMIE

Tento rok sme sa po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej chemickej súťaže Objavujeme čaro chémie, ktorej vyhlasovateľ a organizátor je Združenie učiteľov chémie. Jej cieľ je prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť. 

Do súťaze sme sa prihlásili s troma projektmi resp. experimentmi:
Rebeka Riečanová - Biomydlo, PREZENTÁCIA 
Terezka Pelcová a Natálka Kapustová - Dubienkový atramentPREZENTÁCIA
 
Do súťaže bolo poslaných spolu 68 prác z celého Slovenska.
 
Viktória Lašutová získala 1. miesto v druhej kategórii a práce Rebeky Riečanovej, Terezky Pelcovej a Natálky Kapustovej boli ocenené čestným uznaním.

Teším sa s dievčatami a verím, že budúci rok budeme v tejto krásnej súťaži pokračovať. Veď je toľko nádherných experimentov, cez ktoré môžeme objavovať čaro chémie ;)

...