Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Burel-tablety

Oxid manganičitý - burel používame ako katalyzátor.  Teda látku, ktorú šupneme do reakčnej zmesi na urýchlenie reakcie a potom ju nezmenenú opäť vyberieme. Aby sa znovu používanie burelu stalo efektívnejším, prirpavili sme si z tejto práškovej chemickej látky tabletky, s ktorými sa pracuje určite praktickejšie ;)

Burel-tablety