Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Zinkovo-uhlíková batéria

Batéria vytvorená na chémii? Prečo nie? Chemickým zdrojom elektrického prúdu sa stala redoxná reakcia, ktorá spôsobila pohyb elektónov. Po zapojení LEDky do obvodu sa táto rozsvietila. Aby sme zistili silu našich batérií, odmerali sme napätie a jedna naša baterka mala hodnotu cca 1,3V (teda ako bežná tušková baterka). Keď sme zapojili do obvodu 4 naše zinkovo-uhlíkové batérie, napätie vyskočilo na 6,3V. Deti sa zabávali, skúšali, experimentovali. No najväčšou radosťou i pre mňa bolo, že sa nám podarilo vyrobiť si vlastnú batériu s použitím celkom dosptupných chemikálií, ktoré sme potrebovali len správne namiešať ;).
A porozprávali sme sa i o tom, prečo grafit elektirký prúd vedie a diamant nie, hoci ich chemické zloženie je rovnaké - čistý uhlík.