Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Ako sme prezentovali...

Festival vedy a techniky 2016

Náš projekt KRYŠTALIZÁCIE a dotyk svetla postúpil vďaka Jakubovi a Natálke z krajského kola do celoslovenského finále.
Festival Vedy A Techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 
Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).
Víťazi krajských kôl FVAT postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. 
FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS.

Tento rok sme sa i my po prvý krát zúčastnili FVAT v Banskej Bystrici s projektom KRYŠTALIZÁCIE a dotyk svetla, ktorému sa venujeme na našom chemickom krúžku Kremík. Zastupovali nás žiaci - kremíci Jakub Lešták a Natália Kapustová. Ich reprezentácia bola mimoriadne úspešná, pretože v krajskom kole získali druhé miesto a postup na celoslovenské kolo do Bratislavy. Veľmi sa tomu tešíme a držíme palčeky :)

Naši víťazi