Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Modulárna 3-in-1 3D tlačiareň

 
Modulárna 3-in-1 3D tlačiareň je zakúpená vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

V projekte MODROTLAČ nám stroj slúži na vyrezanie foriem na potlač látky z dreva. Formy pripravené takýmto spôsobom budú drevené určené ku klasickej potlači, ale aj z iného recyklovateľného materiálu určené k sieťotlači (sieťotlač je technika, ktorá sa aj v minulosti v modrotlači využívala, hoci sporadicky). 

...vybaľujeme a skladáme...

...vyrezávame...