Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 10.úloha - Model penového hasiaceho prístroja

V predošlej lekcii sme sa zaoberali rôznymi hasiacimi látkami a prístrojmi. Jedných z nich je aj penový hasiaci prístroj, ktorý obsahuje vodu a penidlo.

Jednoduchý model z dostupného materiálu si môžeš vyrobiť aj doma. Pozri si krátke video a postupuj podľa postupu nižšie.

Pomôcky: cyklistická fľaša, prázdna tubka od šumivých tabletiek, čajová lyžička
Chemikálie: kuchynský ocot, sóda bikarbóna, prostriedok na umývanie riadu

Postup:

Experiment realizuj vonku alebo v kúpelni.

1. Do cyklistickej fľaše nasyp 2 čajové lyžičky sódy bikarbóny a nalej 6 čajových lyžičiek prostriedku na umývanie riadu.

2. Do tubky od šumivých tabliet nalej takmer doplna kuchynský ocot.

3. Tubku s octom opatrne vlož do cyklistickej fľaše.

4. Cyklistickú fľašu dobre uzavri.

5. Fľašu rýchlo prevráť  a pretrep – z tubky sa vyleje vo vnútri ocot, ktorý sa premieša so sódou bikarbónou a prostriedkom na umývanie riadu.

6. Fľašu namier do priestoru a uvoľni jej uzáver (sosáčik).

Odpovedz prosím na otázky:

Model penového hasiaceho prístroja

Zvoľte súbor

Pokiaľ sa ti fotografiá nedá nahrať, pošli ju na mail dovalova.lucka@gmail.com alebo cez TEAMs.