Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Rozklad cukru na prvky

Sacharidy sa skladajú z atómov

  • Uhlíka - C
  • Vodíka - H
  • Kyslíka - O

Keď cukor (sacharózu či iný) intenzívne zahrievame, sfarbuje sa najprv do hneda, potom do čierna - zuhoľnatie - vznikne čierny uhlík.

Na stenách skúmavky pri zahrievaní cukru pozorujeme kondenzáciu vodnej pary, čo je dôkazom prítomnosti vodíka a kyslíka, ktoré tvoria vodu.

 

Experiment sme robili s čistou sacharózou, tiež s kúskom hrušky a jablka.

Vzorec molekuly hroznového alebo ovocného cukru je C6H12O6.

Tak sme si takú molekulu poskladali z chemickej stavebnice.