Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Rozklad cukru na prvky

V sacharidoch fotosyntéza ukryla slnečnú energiu, a preto sa stávajú zdrojom energie pre zvieratá i ľudí.

Sacharidy sa skladajú z atómov
 • Uhlíka - C
 • Vodíka - H
 • Kyslíka - O

Keď cukor (sacharózu či iný) intenzívne zahrievame, sfarbuje sa najprv do hneda, karamelizuje, potom do čierna - zuhoľnatie - vznikne čierny uhlík.

Na stenách skúmavky pri zahrievaní cukru pozorujeme kondenzáciu vodnej pary, čo je dôkazom prítomnosti vodíka a kyslíka, ktoré tvoria vodu.

 

Experiment je možné spraviť s čistou sacharózou, glukózou, fruktózou, tiež s kúskom hrušky a jablka či iného ovocia.

Vzorec molekuly hroznového alebo ovocného cukru je C6H12O6.

Takúto molekulu si môžeme poskladať z chemickej stavebnice.

 

...

1 | 2 | 3 >>

Zrealizuj experiment podľa postupu a pokús sa odpovedať na otázky v závere.

 

Pomôcky: hlbšia kovová lyžička/naberačka (ak by si zohnal(a) skúmavku, použi radšej tú), zdroj tepla (sviečka, šporák, zapaľovač), rukavica/handrička
Chemikálie: sacharóza (cukor)
Postup:
 1. Naber štvrť lyžičky sacharózy
 2. a opatrne zahrievajte nad plameňom (lyžičku drž v rukavici alebo handričkou, aby si sa nepopálil(a)).
 3. Pozoruj postupné správanie sa cukru a stenu lyžičky.

 

Súbor s postupom k stiahnutiu: Rozklad cukru.pdf 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Vyhľadaj, do ktorej skupiny sacharidov patrí sacharóza? 
 2. Uveď molekulový vzorec sacharózy. 
 3. Zisti zlúčením čoho sacharóza vzniká.
 4. Aké je využitie sacharózy? 
 5. V ktorých častiach rastliny sa sacharóza nachádza? 
 6. Ktoré sú dva najvýznamnejšie zdroje sacharózy? 
 7. Vyhľadaj a stručne opíš ako sa získava čistá sacharóza z rastliny. Ktorý spôsob oddeľovania zložiek zmesi sa pri získavaní cukru využíva? 
 8. Zisti, čo sa stane so sacharózou, čo z nej vzniká počas karamelizácie.
 9. Pozoroval(a) si karamelizáciu v tvojom experimente? Opíš. 
 10. Opíš, čo sa stane s cukrom, keď ho ohrievaš príliš dlho a intenzívne? 
 11. Z akých prvkov sa cukor skladá?
 12. V akej podobe si pozoroval jednotlivé prvky, z ktorých je cukor zložený, v tvojom experimente? (opíš vzhľad, skupenstvo, farbu)
 13. Napíš reakciu rozkladu sacharózy na prvky.
 14. Aký je pomer atómov kyslíka a vodíka v molekulu glukózy, fruktózy a sacharózy? Aký je pomer kyslíka a vodíka v molekule vody? Čoho je táto informácia dôkazom?