Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

 Krajské kolo Festivalu vedy a techniky sa konalo 20. októbra 2017 v priestoroch Spojenej  školy v Kremničke a náš tím zastupujúci Kremíkov sa ho zúčastnil s projektom  Prírodná kozmetika z našej záhrady     (projekt sme nedávno prezentovali v rámci Erópskej noci výskumníkov v ESC v Banskej Bystrici). Kristínka Dovalová a Nikolka Iliašová zo 7. ročníka úspešne spoločne vybojovali vstupenku na jubilejný 20. ročník celoslovenského finále festivalu. Svojim vystupovaním a prezentovaním výsledkov experimentovania s prírodnou kozmetikou na chemickom krúžku Kremík hravo presvedčili odbornú porotu. A tak v termíne 9. - 11.11. 2017 počas týždňa Vedy a techniky vycestujeme do bratislavskej Incheby a pokúsime sa opäť obhájiť tento náš projekt.

Festival Vedy A Techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 
Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).
Víťazi krajských kôl FVAT postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/festival-vedy-a-techniky-amavet/

Festival Vedy A Techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 
Celoštátnemu finále FVAT predchádza 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).
Víťazi krajských kôl FVAT postupujú na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/festival-vedy-a-techniky-amav

 

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET 2017

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>