Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Oxid uhličitý

Niekedy stačí tak málo, aby sa deti nadchli a tešili z malého experimentovania. Oxid uhličitý je vďačnou témou. Je to plyn, ktorý vydychujeme a môžeme ho v našom dychu jednoducho dokázať. Tiež sme spoznali, že dokáže uhasiť plameň sviečky. Je súčasťou hasiacich prístrojov a tak taký malý prototyp sme si aj pripravili. Nuž a nakoniec nafúkli sme ním i balónik. Veľmi rýchlo klesol k zemi, nechcel lietať. Tak sme prišli na to, že oxid uhličitý je ťažší ako vzduch ;)

Oxid uhličitý

Záznamy: 1 - 14 zo 23
1 | 2 >>