Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Kryštalizácia modrej skalice

Modrá skalica je vďačná chemická látka na experimentovanie. Začíname teda s jej kryštalizáciou - vytvára azúrovomodré trojklonné kryštály, ktoré sú nádherné a pre deti podobné "diamantom" - teda v ich jazyku drahým kameňom ;) Podarilo sa nám vypestovať naozaj pekné kryštály. Najväčší mal po týždni kryštalizácie približne 3cm.

Využitie kryštálikov modrej skalice vo výrobe šperkov.

Kryštalizácia modrej skalice