Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

 

Objavujeme čaro chémie 2.

Druhý ročník celoslovenskej chemickej súťaže, ktorej usporiadateľom je ZUCH, Objavujeme čaro chémie, bol pre nás opäť výzvou. A tak sme sa pustili do práce a pripravili experimenty, ktoré sme do súťaže prihlásili. 
  • Erik Kapiaš - Destilácia vodnou parou,  prezentácia 
  • Kristína Dovalová - Extrakcia prírodných farbív,  preznetácia  
Do súťaže bolo spolu zaslaných viac ako 70 prác jednotlivcov alebo dvojíc, preto konkurencia bola silná.
 
Ale obstáli sme - Kristínka získala vo svojej kategórii 2. miesto a Erik čestné uznanie.
Gratulujem mojim nádejným chemikom :)
Nech naďalej usilovne pracujú a robia nám takúto radosť :)

Výsledková listina

Príprava experimentov