Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

16. PROJEKTWETTBEWERB 2020/2021

Tento rok sme sa stali jednou z troch pozvaných škôl zo Slovenska v 16. ročníku súťaže projektov organizácie VCÖ (Asociácia učiteľov chémie Rakúska) s medzinárodnou účasťou (Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Slovensko).

K hlavným cieľom tejto projektovej súťaže patrí podpora bádateľskej činnosti žiakov a experimentálneho vyučovania v chémii resp. v prírodných vedách. 

Na podporu spomenutého cieľa získava každá zúčastnená škola, aj naša projektovú pomoc vo výške 1000 euro v podobe rôznych pomôcok a materiálu.

Odovzdané pomôcky sú len začiatkom celého procesu. Aj s ich pomocou sme realizovali náš projekt zameraný na prípravu rôznych pigmentov, ktoré využijeme vo výtvarnom tvorení. K téme patrí aj projekt našej modrotlače a projekt prípravy výtvarných materiálov.

Spojenie umenia a chémie cez pigmenty, ktoré sú vo výtvarnom svete nenahraditeľné je o to vzácnejšie, keď si ich vieme pripraviť sami z bežných aj prírodných zdrojov a nezaťažujeme tak životné prostredie využívaním priemyselnej výroby... pretože aj malá kvapka v mori sa ráta.

Za sprostredkovanie účasti v súťaži ďakujeme pani doc. RNDr. Márii Ganajovej, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prezidentovi VCÖ Ralfovi Beckerovi z rakúskeho kompetenčného centra pre didaktiku chémie.

 

...materiál z projektu...

Na záver projektu sme dostali poďakovanie za zapojenie sa a pár milých darčekov od VCO. Ďakujeme ;)

Darčeky