Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Remeslo našich predkov

V našej škole sme pripravili malú výstavu z cyklu Remeslo našich predkov, v ktorej prezentujeme ukážky výšivky ako súčasti horehronského kroja. Kroj nám zapožičala naša pani učiteľka Elenka Haringová a spolu s ním aj bábiku oblečenú v rovnomennom kroji. Súčasťou výstavy je aj kroj pozostávajúci zo sukienky a vestičky z modrotlače. Tiež môžete obdivovať práce našich detí - plátenká z modrotlače, ktoré vyhotovili technikou pravej modrotlače na hodinách výtvarnej výchovy i v spolupráci so SZUŠ Zacharová, trieda p. uč. Dovalovej. Chemická stránka modrotlače je zastrešená našim chemickým krúžkom Kremík, na ktorom pripravujeme zmes na nanášanie vzoru a tiež farbiacu zmes z indiga. Vzácnym exemplárom našej výstavy je viac ako 100-ročná forma na modrotlač, ktorú nám zapožičal pán Valenčík a pochádza spod Tatier. Spolu s ňou máme požičané aj modrotlačové plátno s dvojfarebným vzorom, ktoré je tiež cenným dedičstvom. Modrotlačovú formu sa pokúsil zhotoviť aj náš žiak Jakub Lešták. Táto drevená forma je rovnako súčasťou výstavy aj s plátenkom ňou potlačeným.

Výstava je nainštalovaná vo vstupných priestoroch našej školy.