Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Chromatografia 

      

Viete, že na chémii môžete aj výtvarne tvoriť? 
Čo má vlastne výtvarná s chémiou spoločné? Nuž by sme sa čudovali ako veľmi veľa. Aj tento experiment bol toho 
krásnym dôkazom. Pomocou chromatografie, čo je jedna z metód na oddelenie zložiek zmesi, sme zistili farebné zloženie jednofarebných fixiek - čiernej, fialovej, modrej, hnedej, zelenej...a zároveň sa nám vytvorili farebné škvrnité filtračné papieriky, ktoré pripomínajú lúku plnú kvetov. ;)
Nuž ale neostali sme len pri kvetinkách. Farby fixiek sme naniesli aj na biele plátenko a po vzlinutí jednotlivých zložiek farieb fixky vznikli farebné "škvrny" z kotrých sme si vyrobili naše chemické odznaky.
 

Experiment Chromatografia fixky

Pomôcky a chemikálie:

filtračný papier, obyčajná ceruzka, tanierik so šálkou (alebo pohárik s hlbším vrchnáčikom), pohárik, 2% roztok kyseliny octovej (kuch. ocot-voda v pomere 1:3), farebné fixky

Postup:
 1. Na kruhový filtračný papier priemeru šálky nakresli obyčajnou ceruzkou jemne v strede kružnicu s priemerom cca 1cm.
 2. Priprav si rolku/valček z prúžku zatočeného filtračného papiera širokého cca 1-2cm.  
 3. Na kružnicu v strede papiera nanes rôzne farby fixky – čiernu, žltú, červenú, zelenú...
 4. Na tanierik nalej vodný roztok kyselina octovej do výšky cca 0,3 cm.
 5. Do stredu tanierika vlož stočený prúžok filtračného papiera a naň opatrne polož kruhový filtračný papier tak, aby sa nedotýkal  hladiny vodného roztoku kyseliny octovej ( len rolka v jeho strede bola v roztoku ponorená).
 6. Tanierik prikry šálkou a rozpúšťadlo nechaj vzlínať približne do vzdialenosti 1cm od okraja filtračného papiera.
 7. Potom filtračný papier vyber a nechaj voľne vyschnúť.

 

Typy

 • Nie pre každú fixku je vhodný ocot ako rozpúšťadlo, preto treba vopred vyskúšať, či to s ním funguje.
 • Na filtračný papier môžeš nanášať len jednu farbu fixky alebo aj viaceré vedľa seba a to v podobe čiarok, vlniek, bodiek či geometrických útvarov (trojuholníček, štvorec...). Takýmto spôsobom môžeš vytvárať rôzne kresby abstraktného kvetu.
 • Na tvrdší papier alebo kartón nalep prúžky zeleného papiera. Farebné filtračné papiere z chromatografie nastokni na zelený chlpatý drôtik – stonka kvetu a nalep na kartón pomedzi trávičku – zelené prúžky papiera. Pestrofarebná jarná záhradka je hotová.
 • Namiesto filtračného papiera môžeš ako stacionárnu fázu chromatografie použiť biele plátno. Nemôže byť syntetické. Štvorec plátenka natiahni na pohárik a prichyť gumičkou. Okolo stredu látky natiahnutej na kadičke nanes farebné fixky v podobe čiarok, vlniek, bodiek a pod. Do stredu látky kvapni pipetou 4 – 6 kvapiek rozpúšťadla (2 % roztok kyseliny octovej). Rozpúšťadlo nechaj vzlínať plátenkom až po okraj pohárika. Plátno stiahni z kadičky, vystri, vystrihni kruh podľa vzoru brošne. Vlož do odznakovača a vytlač odznak/brošňu.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 1. Uveď, aké farby fixky si skúmal počas tvojho experimentu?
 2. Je čierne farba skutočne len čierna? Popíš, z koľkých a akých presne farieb sa skladali farby fixky, ktoré si skúmal.
 3. Zamysli sa, čo spôsobilo, že sa farby fixky rozložili na viacero častí/farieb?
 4. Bol ocot vhodným rozpúšťadlom pre farby tvojich fixiek?
 5. Vyhľadaj v akom inom rozpúšťadle by mohli byť farby fixky rozpustné.
 6. Popremýšľaj, prečo chromatografia patrí medzi spôsoby oddeľovania zložiek zmesi.

2021

Chromatografia a odznaky

Chromatografia farieb fixky