Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Dielnička modrotlače...

...pre deti zahraničných Slovákov

sme realizovali v auguste počas tábora pre 80 detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Stretli sa tu deti z Kanady, USA, Anglicka, Švédska, Ukrajiny, Francúzska, Talianska. Dievčatá z nášho chemického krúžku Kremík im porozprávali o modrotlači, jej histórii, tradícii na našom území, ukázali techniku potláčania látky i formu 143 rokov starú a farbenie v kype, farbiacom roztoku indiga. Každé jedno dieťa si modrotlač vyskúšalo aj samé - pripravili si plátenká s vlastným vzorom, ktorý si buď ručne namaľovali štetcom alebo otlačili naše drevené formy a po usušení plátenko nafarbili a zarámovali do drevených rámikov v tvare srdiečka. 

Bol to náročný a dlhý deň, ale sme radi, že môžeme robiť aj takýmto spôsobom osvetu našej modrotlači.

Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore

 

a vďaka grantovému programu