Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Pohľadnice pre Gregorka

Rozhodli sme sa, že peniažky, ktoré sa nám podarilo vyzbierať ešte pred Vianocami za naše modrotlačové pohľadnice počas podujatia Rozprúdime regióny v Elektrárni Piešťany, pošleme práve tomuto chlapčekovi, aby sme aspoň trošku prispeli jeho rodičom k vyzbieraniu sumy na zaplatenie náročných rehabilitácií pre Gregorka.
Naša suma je 100,- eur (chemický krúžok Kremík pri ZŠ s MŠ Badín). Nie je to veľa, ale veríme, že pomôže...
Gregorko, nech si čím najskôr zdravý a šťastný spolu so svojimi skvelými rodičmi ;).
 
 
Kto by chcel pomôcť Gregorkovi, viac informácií nájdete TU