Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Farebné mlieko

Že môže byť aj mliečko dúhovo farebné, sme sa veru presvedčili. No a čo iné môže byť za tým skryté ako chémia? Počnúc od prípravy farebného roztoku, vytvorenie zmesi až po chemickú reakciu detergentu s mliekom ;)

Farebné mlieko