Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Papier pripravený z listov lúčnej trávy

Na úvod

Zrejme sa nám nepodarí pripraviť list, na ktorý by sa písali myšlienky, výroky, správy a kreslili či maľovali obrazy. Možno áno... Ale vlastne to ani nie je našim cieľom. Teší ma však myšlienka, že stará tráva, opadané listy a zvädnuté kvety dostanú aj vďaka našim pokusom v príprave ručného papiera nový život, nový šat, že sa opäť premenia na list. Verím, že tak ako ja, si aj deti, či prípadní čitatelia uvedomia, že tento list predsa len nesie posolstvo, posolstvo bez písmen a obrázkov, v ktorom je zapísaná história, múdrosť prírody, tvorivosť človeka a celá nevysloviteľná krása, ktorá nás obklopuje.

Projekt je publikovaný v časopise DNEŠNÁ ŠKOLA, č.9, str.20-22

Papier pripravený z použitého papiera