Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Európska noc výskumníkov 

 
Tento rok sme sa stali súčasťou výročného desiateho ročníka festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016, no neboli sme návštevníkmi :).
Náš chemický krúžok mal počas piatku, 30. septembra 2016, v Europe Shopping Center v Banskej Bystrici vedecký stánok, v ktorom sme širokej verejnosti prezentovali projekt DOTKNUTÉ SVETLOM - kryštalizácie.
V našom stánku ste mali možnosť stretnúť našich žiakov - Natáliu Kapustovú, Christine Hudoba, Teréziu Pelcovú, Luciu Kapustovú, Lindu Valenčíkovú, Zuzanu Kocmanovú, Jakuba Leštáka a bývalú našu žiačku Viktóriu Lašutovú, ktorí návštevníkom predstavovali prípravu, prácu i výsledky projektu - vznik geód a kryštálov v našom laboratóriu, prípravu vzoriek kryštálikov, ich pozorovanie mikroskopom upraveným na polarizačný - premenu priehľadných kryštálikov na hrajúce farbami len dotykom svetla, ukážku rôznych vzoriek kryštálikov, ktoré sme pozorovali - chemické látky, lieky a liečivá, fotografovanie polarizovaných kryštálikov a výtvarné spracovanie - obrazy, maľby, šaty i budúcnosť našich kryštálikov, ktorú chystáme. Záujemcovia mali možnosť pripraviť si pod dohľadom Natálky a Kiky vlastný tenký film kryštálikov z nasýteného roztoku skúmanej látky a pozorovať ho v polarizovanom svetle. Viktória s Terezkou vysvetlili, ako sa kryštáliky stanú farebnými a vzorky ukázali cez náš polarizačný mikroskop. Lucka a Linda zase previedli návštevníkov výtvarnou časťou projektu - fotografie, domaľby, šaty s motívom kryštálikov a kryštálikové šperky. Jakub a Zuzka porozprávali všetko o geódach, tých skutočných i našich vytvorených na chemickom krúžku, "zázračných" kryštálikoch i rôznych látkach, ktorých kryštalizáciu sme skúmali.
Veľmi nás potešila Vaša návšteva. :) Bolo Vás neúrekom, milí okoloidúci, návštevníci (pri čísle 250 sme už prestali počítať :) ) a mnohí ste so záujmom sledovali a počúvali - deti i dospelí, základkári, stredoškoláci a vysokoškoláci, inžinieri, výtvarníci, docenti i profesori. Ďakujeme za Vaše milé slová, povzbudenia, obdiv. Ďakujeme, že sme mohli byť na celý jeden deň súčasťou našej, vašej vedeckej obce :) Verím, že raz sa tam pár z nás dostane i natrvalo a budeme užitoční slovenskí bádatelia, vedci :)