Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Kataláza - dôkaz 

Kataláza je enzým (katalyzátor), ktorý  katalyzuje rozklad peroxidu vodíka na kyslík a vodu (podobne ako burel). Nachádza sa v ovocí, zelenine ale aj v krvi. Peroxid vodíka je škodlivý metabolický odpad v našom tele a preto je potrebné ho odstrániť. Kataláza slúži práve na jeho "zneškodnenie". Pri styku peroxidu vodíka s katalázou pozorujeme bublinkovanie, teda tvorbu kyslíka. Kyslík môžeme dokázať pomocou rozžeravenej špajdle, ktorá sa v jeho prítomnosti rozhorí.

Skúmali sme rôzne vzorky ovocia a zeleniny a podľa vývoja bubliniek plynu sme zisťovali, ktoré ovocie či zelenina obsahuje najviac katalázy.
Pomocou kúska kuracej pečienky sme si vysvetlili, prečo pri dezinfekcii rany peroxidom vodíka vzniká pena - krv tiež obsahuje katalázu.