Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Festival vedy a techniky - celoslovenské kolo

KRYŠTALIZÁCIE A DOTYK SVETLA
Najlepší vedecký projekt v kategórii mladší žiaci ocenený dekanom Prírodovedeckej fakulty UK
 
Od krajského kola FVAT v Banskej Bystrici ubehli dva týždne. Ten čas prešiel naozaj veľmi rýchlo, ale využili sme ho poctivo a svedomite sme sa pripravovali na celoštátne kolo. Tentokrát sme si na pomoc prizvali aj ďalšiu členku nášho tímu Kristínku. Keďže ako fotografka vedela najlepšie popísať, porozprávať a vysvetliť, ako sme kryštáliky fotografovali, jej úloha bola dôležitá.
Do Bratislavy nás viezol Kristínkin ocino. Kufor auta bol plný "hardvéru" - ako to všetko potrebné k prezentácii projektu nazval Jakub :). Mali sme čo robiť, kým sme to všetko usporiadali a pripravili náš vedecký stánok k prezentácii v Incheba expo. Návštevnosť bola vysoká a záujem ľudí obrovský. Niet sa čo tomu čudovať - veď deti (Natálka, Kristínka a Kubo) prezentovali projekt s nadšením a na úrovni - pekne od začiatku a každý tú svoju časť, na ktorej najviac pracoval. V piatok prišla i porota a bolo dôležité zapôsobiť na ňu, pretože Festival vedy a techniky je súťažná prezentácia vedeckých projektov (a tých bolo spolu 84). Nuž a zapôsobili sme :) - náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla bol vyhlásený za najlepší vedecký projekt v kategórii mladší žiaci prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2016  a žiaci získali  ocenenie od dekana Prírodovedeckej fakulty UK.
No nie len táto cena bola pre nás dôležitá a vzácna. Tri náročné ale krásne dni (štvrtok, piatok a sobota), ktoré sme prežili na FVAT v Bratislave, nám priniesli mnoho - nové stretnutia, kamarátov, nové kontakty, povzbudenia od mnohých ľudí z radu dospelákov, odborníkov i mládeže, skúsenosti a najmä príležitosť na budovanie a zlepšovanie zručnosti komunikovať a prezentovať sa. 
 
Natálka, Kubko, Kristínka gratulujem Vám :).
 
FVAD AMAVET je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.