Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 10. úloha - Elektrolýza a pH indikátor

Redoxné reakce, ktoré prebiehajú na elektródach pri prechode jednosmerného elektrického prúdu roztokom alebo taveninou, nazývame elektrolýza.

Elektrolýzu roztoku soli NaCl pri prechode jednosmer. el. prúdu znázorňujú nasledovné chemické reakcie:

NaCl → Na + Cl2                                            1. reakcia  

Na + H2O → NaOH + H2                         2. reakcia

Plynný chlór sa vylučuje na kladnej elektróde. Vznikajúci sodík okamžite reaguje s molekulami vody za vzniku hydroxidu sodného. Ďalším produktom je vodík, ktorý môžeme pozorovať ako bublinky unikajúceho plynu pri zápornej elektróde (ktorou je grafitová ceruzka).

Keďže pôvodný roztok soli obsahuje indikátor, vznikajúci zásaditý roztok vyvolá farebnú zmenu, čo pozorujeme ako farebné písmo písané obyčajnou grafitovou ceruzkou.

Pokús sa realizovať experiment podľa zadaného postupu.

Experiment zdokumentuj fotografiou alebo videom.

Odpovedz na uvedené otázky.


Pomôcky a chemiklálie:
  • červená kapusta, kuchynská soľ, voda,
  • hrniec, pohár, štetec, filtračný papier (pijak zo zošita alebo kávový filter), tanierik, izolovaný drôtik (20cm), obyčajná ceruzka s grafitovou tuhou, 9V batéria

Postup:

1. Priprav roztok červenej kapusty:

  • Natrhaj 2-3 listy červenej kapusty, vlož ich do hrnca a zalej približne 1dcl vody.
  • Zmes zohrej až do varu a chvíľu povar. Nechaj vychladnúť a preceď.

2. Priprav roztok soli:

  • V precedenom vychladnutom roztoku červenej kapusty rozpusti 2-3 lyžičky soli.

3. Na 9V batériu pripevni opatrne drôtiky – jeden na kladný pól a druhý na záporný pól. (Dávaj pozor, aby sa drôtiky vzájomne nespojili a nespôsobil(a) si skrat)

4. Drôtik zo záporného pólu pripoj na jeden koniec grafitovej ceruzky tak, aby sa dotýkal tuhy.

5. Filtračný papier polož na tanierik a poriadne navlhči pomocou štetca pripraveným roztokom červenej kapusty a soli.

6. Drôtik z kladného pólu batérie polož na vlhký papier.

7. Vezmi ceruzku a začni s ňou opatrne písať na vlhký filtračný papier (Ceruzka musí byť stále spojená so záporným pólom batérie. Neustále dávaj pozor, aby sa drôtiky neodpojili alebo neprekrížili a nespôsobil(a) si tak skrat)

 

Ak budeš mať problém s nahraním súboru vyriešených rovníc alebo fotografií a videa experimentu, pošli  mailom na dovalova.lucka@gmail.com alebo cez TEAMS

Elektrolýza Soli

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Farebná zmena prírodného pH indikátora červenej kapusty v závisloti od pH prostredia.