Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Kyanotypia

Naše prvé pokusy s kyanotypiou - takmer 200 ročnou "fotografickou" technikou, sa celkom vydarili. No musíme ešte "pár múch vychytať", aby boli dokonalé ;)

Kynanotypia je opäť krásnym príkladom spojenia chémie, trochu i fyziky a umenia. Keď zvládneme techniku tejto metódy, pustíme sa do výtvarných variácií, pretože kyanotypia ponúka nekonečné možnosti.

Naše prvé kyanotypie...

Príprava svetlocitlivého papiera

Príprava "snímky" na vyvolanie ...

Vyvolávanie na slniečku...

Vymývanie pod vodou...

Kristínkine práce...