Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

6. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, experimenty a postupy k nim z učiva zadávaného počas dištančného vzdelávania 

(využiteľné aj v prezenčnej výučbe).

1. Látky a ich vlastnosti

 

1.1. Objavovanie chémie v našom okolí

 

1.2. Skúmanie vlastností látok

 

1.3. Zmesi a chemicky čisté látky

Materiály týkajúce sa KRYŠTALIZÁCIE sme mohli pripraviť aj vďaka finančnej podpore