Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

6. ročník

Špeciálne komplexné úlohy, príklady, učivá zadávané počas dištančného vzdelávania.

(17. a 18.3.2020, odoslať do 23. a 24.3.2020)

  • 2. ÚLOHA Filtrácia cez textilný materiál 

(24. a 25.3.2020, odoslať do 30. a 31.3.2020)

(31.3. a 1.4.2020, odoslať do 6. a 7.4.2020)

  • 4. ÚLOHA - Kryštalizácia kuchynskej soli 

(7. a 8.4.2020, odoslať do 20. a 21.4.2020)

(20. a 21.4.2020, odoslať do 27. a 28.4.2020)

  • 6. ÚLOHA - Kryštalizácia - vznik kvapľového útvaru

(27. a 28.4.2020, odoslať do 4. a 5.5.2020)

(5. a 6.5.2020, odoslať do 11. a 12.5.2020)

(11. a 12.5.2020, odoslať do 18. a 19.5.2020)

(19. a 20.5.2020, odoslať do 25. a 26.5.2020)

(25. a 26.5.2020, odoslať do 1. a 2.6.2020)

(1. a 2.6.2020, odoslať do 8. a 9.6.2020)

(8. a 9.6.2020, odoslať do 15. a 16.6.2020)