Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 5.úloha - HORENIE 

Prečítaj si priložený text nižšie, pozri si videá a obrázky naľavo a prosím pokús sa odpovedať na otázky uvedené nižšie. Tvoje odpovede mi prosím pošli.

Experiment z videa č.2 si môžeš vyskúšať doma sám. S ohňom narábaj opatrne, najlepšie na nehorľavej podložke.

Napíš si poznámky (farebne zvýraznené časti) alebo si text vytlač (ak máš možnosť) a vlož do zošita z chémie.

Horenie  - poznámky na stiahnutie

HORENIE

Pozri si video č.1.                                                                                                 

Čo vidíš? 

OHEŇ

  • oheň vidíš ako SVETLO
  • keď sa k ohňu priblížiš, cítiš jeho TEPLO
Video č.1

Pozoroval si už niekedy polienko dreva v ohni, pri horení? Čo sa s ním stalo?

Pozri  obrázok č.1 obrázok č.2 

Polienko, drevo sa premenilo počas horenia na čierne uhlíky a popol.

PREMENA látky na inú látku znamená, že prebehla CHEMICKÁ REAKCIA.

HORENIE = CHEMICKÁ REAKCIA, pri ktorej sa uvoľňuje SVETLO a TEPLO.

Horieť môže len HORĽAVÁ LÁTKA. Drevo je horľavá látka.

Obrázok č.1       Obrázok č.2
  

Pozri si video č.2.

Sviečka horí jasným plameňom pokiaľ ju neprikryjeme pohárom. V tej chvíli jej plameň začína slabnúť, až nakoniec celkom zhasne. Prečo?

Vysvetlenie: 

Sviečka horí na vzduchu, v ktorom sa nachádza aj kyslík. Keď sviečku prikryjeme pohárom, sviečka horí, pokiaľ je v ňom kyslík. Keď sa minie, zhasne. 

KYSLÍK je dôležitý pre horenie! Reaguje s horľavou látkou.

Video č.2

Pozri si video č.3.

Zapaľovačom sa pokúšame zapáliť drevenú špajdľu a kúsok papiera. Papier sa rozhorí ihneď, drevenej špajdli to trvá dlhšie. Prečo?

Vysvetlenie:

Horľavá látka sa zapáli až pri dosiahnutí určitej teploty - ZÁPALNEJ TEPLOTY. 

Zápalná teplota papiera je o málinko menšia ako zápalná teplota dreva.  

Video č.3

PODMIENKY HORENIA sú:

1. PRÍTOMNOSŤ HORĽAVEJ LÁTKY

2. PRÍTOMNOSŤ KYSLÍKA

3. DOSIAHNUTIE ZÁPALNEJ TEPLOTY

Reakciu horenia môžeme všeobecne zapísať

Horľavá látka + kyslík -> nová látka + teplo + svetlo

Obrázok č.3

 

HORENIE

Zvoľte súbor