Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Vajíčka Z modrotlačE

  
 
Tematicky ladené modrotlačové plátenká v tvare vajíčka resp. zdobenej kraslice boli súčasťou výstavy v rámci podujatia Najkrajšia Vlkanovská kraslica 2019. Podujatie sa konalo 16. a 17. apríla vo Vlkanovej. Naša výstava bola doplnená staršími modrotlačovými plátenkami z našej tvorby - spolu 65 kúskov modrotlače. Autormi sú moji žiači 4. až 8. ročníka našej ZŠ a výtvarného odboru SZUŠ Zacharová z mojej výtvarnej triedy.
 
Kristína Dovalová, Anna Lehocká, Lucia Leštáková, Martina Šolcová, Vanesa Berkyová, Nikola Iliašová, Katarína Gajanová, Marek Mikláš - žiaci 8. ročníka, Emma Šaušová, Lucia Poliaková, Sofia Klocoková, Sandra Baculáková, Kira Kapustíková - žiačky 4. ročníka, Michaela Šolcová, Aneta Donovalová, Natália Lapinová - žiačky 5. ročníka, Simona Kupcová - žiačka 6. ročníka, Karin Bullová - žiačka 7. ročníka.
 
V rámci tohto podujatia, utorok 16.4. od 14:00 hod., boli k nahliadnutiu aj ukážky technológie modrotlače, ktoré prezentovali žiačky Kristína, Anička a Lucka z 8. ročníka.
 
Ďakujeme p. Katke Zacharovej, riaditeľke SZUŠ Zacharová a obci Vlkanová za túto príležitosť prezentovať našu modrotlačovú tvorbu, ktorá je na Slovensku určite ojedinelá v takejto podobe.

Vzorovanie pláteniek

Výstava...

Prezentácie modrotlače