Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Oxid železitý

Hnedočervený pigment, oxid železitý sa používa aj v kozmetike. My sme ho syntetizovali, aby sme z neho pripravili maliarske farby. Tak sme k našim zeleným a modrým pigmentom pridali aj tento a už čoskoro môžeme začať maľovať.

Príprava oxidu železitého