Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Ekokodex

- je súbor hodnôt a pravidiel, zoznam, ktorý ukazuje, čo v našej škole vyznávame, čím sa riadime v rámci tvorby a ochrany životného prostredia v rámci našej Zelenej školy.

Náš ekokodex vytvorili žiaci spoločne s učiteľmi a je napísaný na ručnom papieri, ktorý sme pripravili na našom chemickom krúžku Kremík z recyklovaného a prírodného materiálu i z našej učiacej záhrady. Písaný je prírodným atramentom, ktorý sme tiež pripravili v našom laboratóriu z dubienok.

Viac našich experimentov, ktoré súvisia i so Zelenou školou...

No a aby to bolo úplne dokonalé, tak ešte aj pesnička - ZELENÁ ŠKOLIČKA :)

Ekokodex Zelenej školy