Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Mydielkovanie Na katedre chémie UMB

Spolupráca medzi vysokou a základnou školou je nepochybne vzácna. O to viac nás Kremíkov, mladých chemikov zo základnej školy v Badíne teší, že túto možnosť máme a pani docentka Zuzka Melichová nás veľmi rada kedykoľvek privíta na katedre chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A tak sme tam boli opäť - tri dievčatá - Christine Hudoba, Anička Lehocká, Simonka Mačičková a ich p. učiteľka Lucia Dovalová. Tentokrát s našimi obľúbenými mydielkami, odovzdať skúsenosti pri ich príprave. Pridala sa k nám i Deniska Voskárová z agentúry SAIA, n. o. Spoločne sme si pripravili potrebné suroviny, navážili a roztopili oleje a tuky, namiešali roztok zásady a spolu s bylinkami a esenciálnymi olejmi všetko presne podľa postupu zmiešali. Naplnili sme formičky na mydielka, zabalili ich do tepla a už neostáva nič iné len čakať, kým hmota zreaguje.

Veľmi si vážime túto príležitosť, že sme mohli prísť na pôdu vysokej školy a predstaviť našu prácu, spôsob, akým sa už dlho venujeme príprave mydielok u nás na chemickom krúžku Kremík. Za túto možnosť, za pozvanie ďakujeme pani docentke Zuzke Melichovej.