Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

časopis

Časopis "DNEŠNÁ ŠKOLA"

Občas v časopise Dnešná škola, ktorý vydáva ZUCH (Združenie učiteľov chémie) na čele s RNDr. Helenou Vicenovou na stránke v pdf. podobe, nájdete postupy experimentov k našim pokusom, ktoré tam publikujem a niečo aj o našej škole a aktivitách týkajúcich sa hlavne chémie u nás v škole.