Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Camera obscura

Tmavá komora - tak môžeme doslovne preložiť názov camera obscura, predchodca fotoaparátu. Kedysi takúto tmavú skrinku maliari používali ako pomôcku - maliar obkresľoval premietnutý obraz/scénu. Až neskôr princíp tejto tmavej komory bol využitý pri zostrojení prvého fotoaparátu.
Len cez malú dierku v svetlotesnej skrinke prechádza svetlo, ktoré nesie obraz. Ten sa premietne na svetlocitlivý papier vo vnútri, ale obrátený, hore nohami. Svetlocitlivý papier sa v tmavej miestnosti vyberie a vyvolá klasickým spôsobom pomocou vývojky, vody a ustaľovača.
"Cameru obscuru" sme absolvovali v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici pod vedením Mgr. Janky Gamcovej. Malé tmavé krabičky sme si vzali do mesta a obrázky sme exponovali na rôznych miestach - snažili sme sa zachytiť stavbu, strom či kamaráta. V tmavej komore galérie sme naše fotky vyvolali. Bolo to čosi úplne iné ako jednoduché cvaknutie spúšťou foťáka a načítanie obrázka v počítači. Vidieť proces, ako sa na bielom papieri pri tlmenom zelenom svetle objavuje obraz, je skutočne zážitok. Chémia svetla je čarovná ;).

fotogram

Umelecká fotografická technika bez použitia fotoaparátu, pri ktorej sa zachytáva obraz priamo na fotografický papier. V tmavej komore sme si vytvorili tieňové kompozície tak, že na neexponovaný fotopapier sme poukladali niekoľko rôznych predmetov. Po nasvietení papiera – odfotení, sme fotku vyvolali opäť klasickým spôsobom pomocou vývojky a ustaľovača. Dielničku sme absolvovali opäť pod odborným vedením Mgr. Janky Gamcovej v Stredoslovenskej galérii.

Camera obscura v Stredoslovenskej galérii v BB

Fotogram v Stredoslovenskej galéri v BB