Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

riaditel@zsbadin.sk

dovalova.lucka@gmail.com

MODROTLAČ  

SPPravme To 2019

"Grantový program Nadácie SPP SPPravmeTo je príležitosťou pre školy... získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity..." 
 
... a stal sa príležitosťou i pre nás, náš chemický krúžok Kremík a našu modrotlač, keď sa náš projekt Modrotlač v základnej škole ocitol v zozname 56 schválených projektov pre rok 2019. A my sme tak získali finančnú podporu na nákup materiálu k realizácii našich aktivít.
 
 
 
Východisková situácia nášho projektu:
Modrotlač je fenomén, ktorý presahuje hranice svetadielov. Lenže v procese dejín sa dotkol aj našej krajiny, nášho územia. Stal sa v minulosti technikou farbenia látky, ktorá na dlhé roky ovplyvnila textilný priemysel, ale samozrejme aj vlastné spôsoby prístupu ľudí z rôznych vrstiev k používaniu modrotlačov vytvorených odevov či iných častí textilného zabezpečenia domácnosti. Tento fenomén po rokoch mĺkvoty ožil i v našich končinách. Zaujal nás a my sme sa ako mladý chemici z chemického krúžku Kremík podujali odhaliť jeho tajomstvá. Bola to náročná práca, plná tajomstiev, hľadania receptov, skúšania, experimentovania, ako sa na chemikov patrí. Chemický proces realizácie máme zvládnutý a dokonca aj výtvarný, to môžeme s hrdosťou povedať dnes. Vieme modrotlačiť pôvodnou technológiou v zmysle chemickom, ale i v zmysle výtvarnom. Máme rozbehnutý projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín.
Ciele projektu
Obchody sú preplnené textilom a darčekovými predmetmi rôznej kvality. Je možné kúpiť si všetko i veľa. Takýto spôsob zaobstarávania oblečenia či textilných doplnkov, darčekov je bežný u všetkých vekových skupín. Náš projekt sa zameriava na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce viesť jednotlivé skupiny, deti i dospelých, naučiť vytvoriť si svoje vlastné jedinečné diela, kúsky oblečenia, doplnky, drobnosti a to osobitou a historicky výnimočnou technikou modrotlače, ktorá je síce zdanlivo nedostupná, ale my ju približujeme ľuďom a ukazujeme jej krásu a možnosti. Nie všetko sa dá urobiť doma, v kuchyni, ale určite parciálne môže každý z nás vstúpiť do procesu a vniesť doň svoju originálitu, prácu, záujem a na konci tohto procesu je výrobok k bežnému používaniu, ktorý si človek váži, nie je tuctový, fabrikovaný, ale unikátny z mnohých aspektov. Veríme, že v našom projekte dokážeme osloviť deti, mladých i dospelých aj k inému prístupu k veciam vôkol nás, k spôsobu obliekania, doplnkov módy, ale aj skúsime pomôcť hlavne objaviť vlastnú kreativitu, ktorá sa ukrýva v každom z nás, ale ktorá potrebuje prebudiť a trošku byť usmernená. Cieľom projektu je samozrejme enviromentálny aspekt a kultúrny, ktorý sa nesie v spätosti s prírodou (využitie prírodného farbiva indiga)a tradíciami (Modrotlač bola v roku 2018 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO).
Cieľová skupina
Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín vznikol ako projekt chemického záujmového krúžku Kremík. Deti z tohto krúžku sa zasvätili do tajomstiev modrotlače nad rámec bežných vyučovacích hodín a dostali možnosť naučiť sa a realizovať tradičný spôsob úpravy plátna, po stránke chemickej i umeleckej. Cieľovou skupinou projektu sú teda primárne samotní žiaci. Lenže, toto sú zároveň žiaci, ktorí dokážu učiť ďalej a naučili sa nielen modrotlač tvoriť, ale aj prezentovať ďalej a odovzdávať spoznané iným žiakom škôl na Slovensku či dospelým na rôznych akciách zameraných na tradície, históriu či iné vznešené kultúrne ľudské činnosti. Chceme to, čo vieme šíriť, prezentovať vytvorené, odovzdávať znalosti a viesť deti, mládež, dospelých, ktorí sa zúčastnia našich akcií k osobnej tvorivosti a k poznaniu základných faktov o modrotlači, o ktorej ako zisťujeme vie dnešná spoločnosť stále málo a nemá problém si ju pomýliť s obyčajným maľovaním textilnými farbami na modré plátno, čo je vlastne zneuctením tejto tradičnej techniky úpravy plátna.
 
Ing. Lucia Dovalová, autorka projektu