Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com
Blížil sa koniec mája a s ním posledný termím s možnosťou prihlásiť projekt do medzinárodnej prehliadky vedeckých projektov pre mladých vedcov. Dlho som váhala, zvažovala túto možnosť. Predsa len nie je jednoduché a pre žiakov základnej školy ani bežné vycestovať do zahraničia a prezentovať svoju prácu. Nakoniec na presvedčivé slová pani Puobišovej, predsedníčky Vedeckej hračky o.z., sme spoločne náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla prihlásili na Expo Science Europe do Gdyni. A prípravy sa mohli začať...
Na tomto projekte pracujeme v rámci nášho chemického krúžku už tretí rok. Máme za sebou veľa výstav, prezentácií i úspechov v súťažiach, a tým aj množstvo skúseností. V angličtine a v cudzine sme však ešte náš projekt neprezentovali. Bola to preto pre nás veľká výzva a som rada, že sme ju za obrovskej podpory práve pani Puobišovej prijali.
Príprava materiálov - postery, fotografie, letáky, darčeky ... dala trochu zabrať.  Kryštáliky, geódy, vzorky, šperky, polarizačný mikroskop i kaleidoskop sme mali  nachystané už z predošlých prezentácií projektu. Bolo ešte treba dotiahnuť výtvarnú časť projektu - premaľby a domaľby kryštálikov v polarizovanom svetle. Vytvorili sme tak pár jedinečných kúskov oblečenia a doplnkov - tričká a šatky a tiež taštičky.
Prišiel čas cesty - cez polku Slovenska a celé Poľsko až na severné pobrežie, pobrežie Baltského mora, do prístavného mesta Gdynia, ktoré je súčasťou tojmestia Gdansk - Sopoty - Gdynia. Kvôli množstvu materiálu potrebného k dokonalému odprezentovaniu projektu Kryštalizácie sme zvolili cestu autom, ktoré nám pohodlne odviezlo všetko potrebné.
Napriek tomu, že sme vyrazili do Gdyni ešte v pondelok pred svitaním, na miesto sme prišli až podvečer. Akurát načas k registrácii a nainštalovaniu nášho projektového stanovišťa s číslom 13.
Noc v  študentskom internáte univerzity Politechnika Gdańska a nové ráno v upršanej  Gdyni v športovej aréne, kde spolu s nami bolo rozložených ďalších  119 projektov z 27 krajín sveta. V uvítacom ceremoniále, ktorý prebiehal v neďalekom Parku vedy a techniky, prehovorili k nám mnohé osobnosti spojené s MILSET, mestom Gdynia, univerzitou Politechnika Gdańska i farmaceutickou firmou Polpharma. Po oficiálnej časti nasledovalo trochu zábavy s milými moderátormi a zoznámenia sa medzi sebou po výmene miest na sedenie v hľadisku (my sme sa dostali k študentom z Hong Kongu i k učiteľovi z Francúzska). Po návrate do športovej arény k nášmu projektovému stánku sme sa nezastavili až do večera. Návštevníkom z radu študentov, učiteľov, redaktorov novín, televízie a rozhalsu sme trpezlivo a samozrejme po anglicky prezentovali náš projekt, rozprávali o kryštálikoch, kryštalizáciách, našich geódach, polarizačnom mikroskope i kaleidoskope, fotografovaní a výtvarnom spracovaní a kryštálikových šperkoch. Každý mohol nakuknúť do mikroskopu a skutočne vidieť to, čo sme mu opisovali a čo sme my pred časom zachytili na našich fotografiách - farebné kryštáliky chemických látok a liekov v polarizovanom svetle.


Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/milset-ese-2018/#!
Blížil sa koniec mája a s ním posledný termím s možnosťou prihlásiť projekt do medzinárodnej prehliadky vedeckých projektov pre mladých vedcov. Dlho som váhala, zvažovala túto možnosť. Predsa len nie je jednoduché a pre žiakov základnej školy ani bežné vycestovať do zahraničia a prezentovať svoju prácu. Nakoniec na presvedčivé slová pani Puobišovej, predsedníčky Vedeckej hračky o.z., sme spoločne náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla prihlásili na Expo Science Europe do Gdyni. A prípravy sa mohli začať...
Na tomto projekte pracujeme v rámci nášho chemického krúžku už tretí rok. Máme za sebou veľa výstav, prezentácií i úspechov v súťažiach, a tým aj množstvo skúseností. V angličtine a v cudzine sme však ešte náš projekt neprezentovali. Bola to preto pre nás veľká výzva a som rada, že sme ju za obrovskej podpory práve pani Puobišovej prijali.
Príprava materiálov - postery, fotografie, letáky, darčeky ... dala trochu zabrať.  Kryštáliky, geódy, vzorky, šperky, polarizačný mikroskop i kaleidoskop sme mali  nachystané už z predošlých prezentácií projektu. Bolo ešte treba dotiahnuť výtvarnú časť projektu - premaľby a domaľby kryštálikov v polarizovanom svetle. Vytvorili sme tak pár jedinečných kúskov oblečenia a doplnkov - tričká a šatky a tiež taštičky.
Prišiel čas cesty - cez polku Slovenska a celé Poľsko až na severné pobrežie, pobrežie Baltského mora, do prístavného mesta Gdynia, ktoré je súčasťou tojmestia Gdansk - Sopoty - Gdynia. Kvôli množstvu materiálu potrebného k dokonalému odprezentovaniu projektu Kryštalizácie sme zvolili cestu autom, ktoré nám pohodlne odviezlo všetko potrebné.
Napriek tomu, že sme vyrazili do Gdyni ešte v pondelok pred svitaním, na miesto sme prišli až podvečer. Akurát načas k registrácii a nainštalovaniu nášho projektového stanovišťa s číslom 13.
Noc v  študentskom internáte univerzity Politechnika Gdańska a nové ráno v upršanej  Gdyni v športovej aréne, kde spolu s nami bolo rozložených ďalších  119 projektov z 27 krajín sveta. V uvítacom ceremoniále, ktorý prebiehal v neďalekom Parku vedy a techniky, prehovorili k nám mnohé osobnosti spojené s MILSET, mestom Gdynia, univerzitou Politechnika Gdańska i farmaceutickou firmou Polpharma. Po oficiálnej časti nasledovalo trochu zábavy s milými moderátormi a zoznámenia sa medzi sebou po výmene miest na sedenie v hľadisku (my sme sa dostali k študentom z Hong Kongu i k učiteľovi z Francúzska). Po návrate do športovej arény k nášmu projektovému stánku sme sa nezastavili až do večera. Návštevníkom z radu študentov, učiteľov, redaktorov novín, televízie a rozhalsu sme trpezlivo a samozrejme po anglicky prezentovali náš projekt, rozprávali o kryštálikoch, kryštalizáciách, našich geódach, polarizačnom mikroskope i kaleidoskope, fotografovaní a výtvarnom spracovaní a kryštálikových šperkoch. Každý mohol nakuknúť do mikroskopu a skutočne vidieť to, čo sme mu opisovali a čo sme my pred časom zachytili na našich fotografiách - farebné kryštáliky chemických látok a liekov v polarizovanom svetle.


Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/krystalizacie/milset-ese-2018/#!

MILSET ESE 2018

Blížil sa koniec mája a s ním posledný termím s možnosťou prihlásiť projekt do medzinárodnej prehliadky vedeckých projektov pre mladých vedcov. Dlho som váhala, zvažovala túto možnosť. Predsa len nie je jednoduché a pre žiakov základnej školy ani bežné vycestovať do zahraničia a prezentovať svoju prácu. Nakoniec na presvedčivé slová pani Puobišovej, predsedníčky Vedeckej hračky o.z., sme spoločne náš projekt Kryštalizácie a dotyk svetla prihlásili na Expo Science Europe do Gdyni. A prípravy sa mohli začať...

Na tomto projekte pracujeme v rámci nášho chemického krúžku už tretí rok. Máme za sebou veľa výstav, prezentácií i úspechov v súťažiach, a tým aj množstvo skúseností. V angličtine a v cudzine sme však ešte náš projekt neprezentovali. Bola to preto pre nás veľká výzva a som rada, že sme ju za obrovskej podpory práve pani Puobišovej prijali.

Príprava materiálov - postery, fotografie, letáky, darčeky ... dala trochu zabrať.  Kryštáliky, geódy, vzorky, šperky, polarizačný mikroskop i kaleidoskop sme mali  nachystané už z predošlých prezentácií projektu. Bolo ešte treba dotiahnuť výtvarnú časť projektu - premaľby a domaľby kryštálikov v polarizovanom svetle. Vytvorili sme tak pár jedinečných kúskov oblečenia a doplnkov - tričká a šatky a tiež taštičky.

Prišiel čas cesty - cez polku Slovenska a krížom cez celé Poľsko až na severné pobrežie, pobrežie Baltského mora, do prístavného mesta Gdynia, ktoré je súčasťou trojmestia Gdansk - Sopoty - Gdynia. Kvôli množstvu materiálu potrebného k dokonalému odprezentovaniu projektu Kryštalizácie sme zvolili cestu autom, ktoré nám pohodlne odviezlo všetko potrebné.

Napriek tomu, že sme vyrazili do Gdyni ešte v pondelok pred svitaním, na miesto sme prišli až podvečer. Akurát načas k registrácii a nainštalovaniu nášho projektového stanovišťa s číslom 13.

Noc v  študentskom internáte univerzity Politechnika Gdańska a nové ráno v upršanej  Gdyni v športovej aréne, kde spolu s nami bolo rozložených ďalších  119 projektov z 27 krajín sveta. V uvítacom ceremoniále, ktorý prebiehal v neďalekom Parku vedy a techniky, prehovorili k nám mnohé osobnosti spojené s MILSET, mestom Gdynia, univerzitou Politechnika Gdańska i farmaceutickou firmou Polpharma. Po oficiálnej časti nasledovalo trochu zábavy s milými moderátormi a zoznámenia sa medzi sebou po výmene miest na sedenie v hľadisku (my sme sa dostali k študentom z Hong Kongu i k učiteľovi z Francúzska). Po návrate do športovej arény k nášmu projektovému stánku sme sa nezastavili až do večera. Návštevníkom z radu študentov, učiteľov, redaktorov poľských novín, televízie a rozhlasu sme trpezlivo a samozrejme po anglicky prezentovali náš projekt, rozprávali o kryštálikoch, kryštalizáciách, našich geódach, polarizačnom mikroskope, ktorý sme si sami vyrobili i našom jedinečnom autorskom kaleidoskope, fotografovaní a výtvarnom spracovaní a kryštálikových šperkoch. Každý mohol nakuknúť do mikroskopu a skutočne vidieť to, čo sme mu opisovali a čo sme my pred časom zachytili na našich fotografiách - farebné kryštáliky chemických látok a liekov v polarizovanom svetle.

Na druhý deň nás čakala krátka prezentácia - predstavenie projektu na pódiu pred širokým publikom (pitching on the stage), preto sme večer venovali ešte dôkladnej príprave tohto vystúpenia. A oplatilo sa :) Kristínka s Klárikou boli presvedčivé a tak opäť naše projektové stanovište bolo i v tento deň bohato navštevoné o čom svedčí i množstvo zápisov v knihe návštev. Dievčatá nemali takmer čas ani na prehliadku projektov kolegov študentov zo sveta :).

Večer sa konečne vyčasilo a tak cesta električkou k pobrežiu a večerná prechádzka po pláži nám dobre padli v tento náročný deň.

Vo štvrtok ráno sme sa vybrali spoločne s kolegami zo Slovenskej delegácie pod vedením pani Beatky Puobišovej (Vedecká hračka o.z.) na prehliadku Centra vedy Experiment v Parku vedy a techniky. Priestory plné vedy, fyzikálnych experimentov, zábavy i poučenia, v ktorých by sme boli strávili aj celé doobedie, keby nás nečakal ďalší program. Preto návrat do športovej arény bol nevyhnutný. Opäť prezentácia projektu novým návštevníkom, spoločné stretnutie mladých vedcov na workshope, rozhovory, nové kamarátstva...

Trojmestie Gdynia-Sopoty-Gdansk je spojenie troch úplne odlišných miest. Ako napísala jedna moja kolegynka: Sopot malý a čarovný, Gdyňa priemyselná a Gdansk nádherný historický. Nebolo času pomedzi povinnosti pozrieť sa na všetky tri mestá. Tak sme si pre tento večer vybrali Gdansk a jeho starobilé centrum so sochou Neptuna, Mariackou bazilikou postavenou z tehál a pouličnými umelcami. Na internát sme sa vrátili takmer o polnoci.

Čakal nás posledný projektový deň. Návštevníkov akosi neodbúdalo, čo bolo výborné i pre našu anglickú konverzáciu. Farmaceutická firma Polpharma, ktorá bolo sponzorom ESE 2018, priniesla na ukážku polarizačný mikroskop - skutočný, taký, o ktorom snívame už dlho, pretože by nám náš projekt v mnohom zjednodušil, pomohol nám pozorovať vzorky kryštálikov, a aj ich jednoduchšie fotografovať. Žiaľ nemáme taký. Ale oni nám dovolili si priniesť naše vzorky kryštálikov a pozrieť sa na ne v ich mikrospoke. Dokonca nám vytlačili aj fotografie tých našich kryštálikov v polarizovanom svetle :).

Ako sa schyľovalo ku koncu prezentácií, nastal v aréne podpisový ošiaľ. Všetci behali s tričkami a fixkami a navzájom sa podpisovali a písali si odkazy v rodnom jazyku. Ak sme sa doteraz všetci navzájom nepoznali, v týchto chvíľach sa to určite zmenilo :D.

Odinštalovanie a pobalenie projektu nám už netrvalo tak dlho. Piatkové poobedie bolo voľné, tak sme ho ešte pred cestou využili na návštevu pláže, okúpanie sa v Baltskom mori, ktoré bolo celkom príjemné a bublinkovanie na piesočnatom pobreží pri západe slnka.

Rozlúčka so zvyškom našej delegácie a cesta domov. Kvôli ďalším našim povinnostiam na Slovensku sme nemohli ostať do ďalšieho dňa a zúčastniť sa záverečného ceremoniálu. Milo nás však prekvapili sms-ky od nových kamarátov (z Alžírska, Rumunska i Slovenska), ktoré nám gratulovali a zároveň oznamovali náš úžasný úspech - cenu hlasujúcich za najlepší projekt MILSET ESE 2018. Bolo to po prvýkrát, kedy mali všetci účastníci nesúťažnej európskej prehliadky vedeckotechnických projektov detí a mládeže možnosť hlasovať o najlepší projekt. A my z malého Slovenska, z našej malej základne školy v Badíne sme zvíťazili. A to i vďaka pani Beatke Puobišovej, pretože bez jej podpory by sme sa tak ďaleko do sveta na medzinárodnú prehliadku projektov mládeže nikdy nedostali.

Vďaka patrí i našim sponzorom, pretože projekt, cesta i pobyt boli finančne náročné a bez ich pomoci by sme to nezvládli.

Lucia Dovalová

 

Medzinárodnej prehliadky vedeckých projektov pre mladých vedcov

MILSET ESE 2018

sme sa zúčastnili vďaka podpore:

 

Cena pre nás za najlepší projekt odhlasovaný verejnosťou

Na pozvanie milej pani redaktorky Janky Grajciarovej sme boli v rádiu Regína v relácii Halabala. V živom vysielaní sme porozprávali o našich zážitkoch na vedeckom podujatí MILSET ESE 2018 v Gdynia v Poľsku a tiež o našom úžasnom úspechu - prvenstve v súťaži o najlepší projekt zahlasovaný verejnosťou a účastníkmi.

Reláciu z 11.8.2018 si môžete vypočuť v odkaze. Naše rozprávanie začína v 16:50 min.

Kristína a Klára Dovalová

 

... ESE 2018 cez foto...

zápisky v knihe návštev...

návšteva Centra vedy EXPERIMENT

1 | 2 | 3 | 4 >>

Certifikáty účasti na ESE 2018