Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová



dovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

Zúčastnili sme sa Súťaže o najkrajšie vianočné mydlo

Veríme, že naše krásne voňavé mydielka potešia tých, čo si ich kúpili na vianočných trhoch.
Fotografie mydielok, ktoré sme pripravili na našom krúžku, sme poslali do súťaže o najkrajšie vianočné mydielko.
Ďakujeme všetkým hlasujúcim. Hoci sme sa neumiestnili, odmena nás neminula. Dostali sme poukážku na nákup v murumuru.sk, kde si pokúpime potrebné suroviny na prípravu nových mydielok a kozmetiky. A tak v kozmetickom experimentovaní môžeme pokračovať ;).