Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

MIKRO a MAKRO

Pred časom ma oslovila milá pani Grimová z Hronova z Českej republiky. Majú u nich v meste múzeum, volá sa Pod čepicí a robia v ňom interaktívne výstavy rôzneho zamerania pre deti i dospelých návštevníkov. Najnovšou témou výstavy na rok 2018 je mikro a makro svet. Objavila na internete naše fotografie kryštálikov liekov a chemických látok v polarizovanom svetle. Zapáčili sa jej, hodili sa k téme a tak mi písala, či by sme súhlasili so zaradením týchto našich fotografií do ich výstavy. Pani Grimová si vybrala 19 fotografií liekov a chemických látok v polarizovanom svetle, ktoré sa stali súčasťou celoročnej expozície výstavy
 
 
Veľmi ma teší táto medzinárodná spolupráca a možnosť prezentovať náš projekt Kryštalizácie za hranicami Slovenska.
 

...