Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

ŠPECI UČIVO 6

spôsoby oddeľovania zložiek zmesi

FILTRÁCIA

KRYŠTALIZÁCIA

ŠPECI UČIVO 7

HORENIE

POŽIAR A JEHO HASENIE

RÝCHLOSŤ CHEM. REAKCIÍ

ŠPECI UČIVO 8

VÝPOČET M a n

REDOXNÉ REAKCIE

NEUTRALIZAČNÉ REAKCIE a pH

ŠPECI UČIVO 9

CUKRY

TUKY

BIELKOVINY