Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

ŠPECI UČIVO 6

LÁTKY A ICH VLASTNOSTI

SPôSOBY ODDEĽOVANIA ZLOŽIEK ZMESI

...

 

ŠPECI UČIVO 7

LÁTKY A ICH VLASTNOSTI

PREMENY LÁTOK

ZLOŽENIE LÁTOK

VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY

ŠPECI UČIVO 8

REDOXNÉ REAKCIE

NEUTRALIZAČNÉ REAKCIE 

pH indikátory

...

ŠPECI UČIVO 9

CUKRY

TUKY

BIELKOVINY

...