Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Bublinkové predstavenie a bublinková zábava v ZŠ na sliači

Slávnostné otvorenie školských brán sa konalo určite na všetkých školičkách. Na tej v Sliači si vymysleli trochu viac - piknik v školskej záhrade v poobedňajších hodinách pre nových prváčikov, ale aj pre staršie deti. Vlastne pre kohokoľvek, kto mal záujem prísť, pohrať sa, potešiť sa, pobudnúť v priestoroch školy pri tvorivých dielničkách, divadielku... Súčasťou slávnostného popoludnia boli aj naše megabubliny. Prišli sme na pozvanie pána riaditeľa, aby sme deti preniesli do bublinkového sveta. Bubliny malé, bublinkové písmenká, bublinové loptičky, bublinky v bublinách, bublinové hady, bubliny veľké a nakoniec detičky v bublinách. Aby toho nebolo náhodou málo, z telocvične sme vyšli von na priestranné trávnaté hrisko a tu sme v bublinkovaní pokračovali. Viac ako hodinku deti samé ťahali a fúkali bublinky, až kým sa bublifuk celkom neminul (bolo ho 45l :) ).
Tak veríme, že sme našou troškou prispeli k slávnostnému dňu detičiek a že sa im bublinky páčili.

Viac fotografií aj s našimi bublinkami nájdete na stránke

ZŠ A. Sládkoviča Sliač