Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Nadácia Orange - E-školy pre budúcnosť

Hlavným cieľom projektu ZŠ s MŠ Badín je vytvorenie materiálu podľa učebných osnov, ktorý bude
sprístupňovať základné učivo chémie žiakom 6. - 9. ročníka základných škôl. Na tvorbe výučbového materiálu
sa budú aktívne podieľať žiaci školy natáčaním videí a zhotovovaním fotografií experimentov, čím sa posilnia
medzipredmetové vzťahy. Výučbový materiál bude sprístupnený na stránke www.mladychemik.webnode.sk,
ktorá zhromažďuje nápady na projekty, postupy chemických experimentov a učebné materiály plne využiteľné
počas hodín chémie v normálnom režime aj v režime dištančného vzdelávania. Finančné prostriedky budú
použité na tablety s príslušenstvom.
Aby sme naše bádanie, experimentovanie a pokusy z hodín chémie priniesli ako inšpiráciu aj pre iných, zapojili sme sa do výzvy v grantovom programe e-školy pre budúcnosť Nadácie ORANGE.
Vďaka získanej podpore z grantového programu e-školy pre budúcnosť Nadácie ORANGE sme mohli zakúpiť pre našu školu časť tabletov Galaxy Tab S6 Lite s príslušenstvom.
Hlavným cieľom nášho projektu Chemický experiment naživo i v obraze je vytvorenie materiálu podľa učebných osnov, ktorý sprístupňuje základné učivo chémie žiakom 6. - 9. ročníka základných škôl. Na tvorbe výučbového materiálu sa aktívne podieľajú aj žiaci našej školy, a to natáčaním videí a zhotovovaním fotografií experimentov, ktoré realizujú (v tomto období v domácom prostredí). Výučbový materiál, ktorý zahrňuje nápady na projekty, postupy chemických experimentov a učebné materiály plne využiteľné počas hodín chémie v normálnom režime aj v režime dištančného vzdelávania, postupne sprístupňujem na našej stránke www.mladychemik.webnode.sk v časti
 
UČIVO