Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Aj v roku 2020 plánujeme pokračovať v aktivitách spojených s prezentáciou našej modrotlače. 

Keďže škola nedisponuje finančnými prostriedkami, ktorými by mohla podporiť naše modrotlačové aktivity a finančná náročnosť na zakúpenie materiálu potrebného k modrotlači je značná, rozhodla som sa v tomto roku požiadať o finančnú dotáciu Ministerstvo kultúry SR cez grantový program 5.4 Podpora prvkov zapísaných v národných alebo medzinárodných zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

Podujatia realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

v roku 2020

 • Dielnička modrotlače Lučenec ZRUŠENÉ

Plánované podujatia:

 • Dielnička modrotlače, Trnava, marec 2020 - zrušené
 • Dielnička modrotlače pre ZŠ v Podbrezovej, apríl 2020- zrušené
 • Výstava modrotlače v Budapešti, Maďarsko, máj 2020 - Farbené do modra - zrušené
 • Výstava modrotlače s módnou prehliadkou a dielnička v Lučenci, apríl, október 2020zrušené
 • 2. dielnička modrotlače pre Ev. gymnázium B. Bystrica, jún 2020 - zrušené
 • Výstava, dielnička a módna prehliadka, Revúca, jún 2020 - zrušené
 • Prezentácia modrotlače na Sliači, september 2020 - zrušené
 • Prezentácia modrotlače, Fórum partnerov UNESCO, Bratislava, september 2020 - zrušené 
 • Dielnička modrotlače, Uhorské - november 2020 - zrušené
 • Výstava, prezentácia, dielnička a módna prehliadka modrotlače, Rožňava - november 2020zrušené
 • Dielnička modrotlače, Liptovský Peter, december 2020 - zrušené