Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Workshop Modrotlače

Pozvali nás na celoštátne kolo súťaže LIEČIVÉ RASTLINY, 23. ročník, ktoré sa konalo v Krupine - Tepličky (Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.) No neboli sme tam ako súťažiaci ;). Súčasťou programu každoročne bývajú aj tvorivé dielne rôzneho zamerania, ktoré sa zväčša nejakým spôsobom týkajú rastliniek. Tento rok sa usporiadatelia rozhodli, že ponúknu objavovanie tajomstiev modrotlače. Veď k modrotlači je potrebné farbivo - pigment indigo a to sa získava z rastliny zvanej indigovník. Prizvali nás, mladých chemikov zo ZŠ Badín, aby sme im s tým pomohli a tajomstvá modrotlače odhalili. Anička, Lucka a Kristínka účastníkom ukázali, ako vzory našej modrotlače vznikajú, ako ich maľujeme a pani učiteľka Lucia proces modrotlače všetkým vysvetlila a aj predviedla ukážky farbenia modrotlačových pláteniek v kype  - farbiaceh zmesi indiga. Každý jeden účastník dostal biele čisté plátenko, na ktoré si mohol rezervou/papom - krycou zmesou v modrotlači, namaľovať svoj vlasntý prírodný, ľudový či iný vzor podľa svojej fantázie. Všetky pomaľované plátenká sme vzali a keď pap na nich nanesený zaschne, nafarbíme ich v škole na chemickom krúžku v indigu, operieme, vyžehlíme a pošleme každému jednému účastníkovi do jeho školy.
No nerozprávali sme len o indigu a modrotlači. My totiž poznáme ďalší prírodný útvar, ktorý vieme využiť na prípravu farbiacej zmesi. Je to dubienka a z nej dubienkový atrament, ktorý  si už u nás v škole pár rokov chystáme a kreslíme s ním na hodinách výtvarnej výchovy. Náš dubienkový atrament sme priniesli aj do Krupiny a poslúžil na náčrt motívu, ktorý neskôr účastníci premaľovávali na plátenko.