Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

zsbadin@zsbadin.edu.sk

dovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Sodíkové JoJo

Sodíkové JoJo

Sodík je kov, ktorý prudko reaguje s vodou. No keď reakčnú zmes prekryjeme inertnou vrstvou, vznikne krásny úkaz - gulička sodíka, ktorá skáče ako malé jojo, vynášaná bublinkami vodíka a po ich uvolní opäť padá dole na hladinu vody.