Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

NAŠE EXPERIMENTY

Sodíkové JoJo

Sodík je kov, ktorý prudko reaguje s vodou. No keď reakčnú zmes prekryjeme inertnou vrstvou, vznikne krásny úkaz - gulička sodíka, ktorá skáče ako malé jojo, vynášaná bublinkami vodíka a po ich uvolnení opäť padá dole na hladinu vody.

Sodík je alkalický kov. S vodou reaguje za vzniku alkálie - zásady. Preto v tomto experimente pozorujeme zmenu sfarbenia na cyklámenovú. Ide o farebnú zmenu fenolftaleinu - pH inidkátora, ktorý sa sfarbuje na cyklámenovo práve v alkalickom prostredí.

Sodíkové JoJo