Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Voda

Zisti Tvoju približnú dennú spotrebu vody pri jednotlivých každodenných činnostiach vo Vašej domácnosti (napr. sprchovanie, umývanie zubov, nápoj, splachovanie, polievanie kvetov a iné... )

Postupuj takto:

  1. Počas 5 dní (minimálne) si zapisuj, koľko vody v litroch a na akú činnosť si spotreboval(a) každý deň.
  2. Vypočítaj priemer tvojej spotreby vody pri jednotlivých činnostiach za celé merané obdobie.
  3. Tvoju dennú spotrebu vody spracuj v forme zaujímavého plagátu alebo prezentácie.

... spotreba vody - žiaci ...

Zamysli sa nad spotrebou vody vo vašej domácnosti a skús zodpovedať nasledovné otázky...

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ...

 

  1. Koľko litrov pitnej vody denne minieš pri každodenných činnostiach?
  2. Koľko litrov odpadovej vody denne vyprodukuješ pri každodenných činnostiach?
  3. Používate napríklad na polievanie kvetov, či pri iných činnostiach vodu úžitkovú?
  4. Pokiaľ vodu úžitkovú nepoužívate, skús navrhnúť, kde by ste ju mohli používať, kedy nie je nutné používať vodu pitnú.
  5. Koľko litrov pitnej vody by ste ušetrili používaním úžitkovej vody?