Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

chemické projekty

Chemické projekty

Občas je treba spestriť aj hodiny chémie, aj keď pravdupovediac veľa času pri predpísanom učive na to neostáva. Niekedy sa však podarí ;) Hoci chemické projekty robíme hlavne na chemickom krúžku a veľa krát v spolupráci s výtvarnou výchovou či inými predmetmi.