Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

11. úloha STRIEBRO

Pamätáš si na prvý ozajstný experiment z chémie? Zahrali sme sa na alchymistov a vyrobili drahý kov, striebro z „priesvitnej kvapaliny“ a medeného drôtika. Chemické látky s určitými vlastnosťami sa počas tohto experimentu zmenili na nové látky, s odlišnými vlastnosťami. Farba priesvitnej kvapaliny sa zmenila na modrú a na medenom drôtiku vyrástli kryštáliky striebra. Tento experiment si nemôžeš vyskúšať doma, preto si pozri video alebo fotografie z nášho chemického krúžku Kremík na pripomenutie.

Pokús sa odpovedať na otázky:

Striebro

Kryštáliky striebra v mikroskope